УКОТАР буржи (23 ноябрь — 21 декабрь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Мос жуфти: Эгизаклар, Кўй. Крвға, Тарози ва Арс- лон.
Тўғри келмайдиган жуфти: Паризол.
Ёқтирадиган ранги: кўк. мовий.
Йўлдоши: Юпитер.
Омадли кунлари: пайшанба.
Омадсиз кундари: чоршанба.
Ёқтирадиган гули: қовғагул, атиргул.
Омадли рақамлари: 3, 4. 9.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Агар ўқотар буржи вакили ўзи билиб-билмай саломатлигига путур етказиб қўймаса. у узоқ умр кўриши мумкин.

Ўкртар буржи вакили аксар хрлларла ўпка, жигар. қўл. елка ва ошқозон-ичак касалликларини бошидан кечирали. Лекин ҳатто ҳалокатга учраган ўкртар буржи вакилини ҳам узоқ муллат каравотга михланиб ётишга мажбур этиб бўлмайли.

Бу бурж вакиллари таваккалчи, кескин феъл-атворга эга шахсларлир. Кийим танлашла уларга ҳамроҳлик қилганлар ўта сабр-тоқатга эга бўлишларини маслаҳат берамиз.

Улар ўзларилан кейин маълум из крллиришга ўч. Бу йўлла ҳеч қанлай тўсиқ ўкртар буржи вакилини тухтата олмайли.

Ўкртар буржи вакили ҳеч қачон ёлғиз ишлай олмайли. Фақат жамоа сафила бўлишни ихтиёр этали. Бошлиққа нисбатан ўта ҳурмат билан муносабатда бўлиши ёхуд аксинча. ўз фикрини сира тап тортмасдан айтиб ташлаши ҳам мумкин.

Аммо катта пул топишга нўноқроқ. Қисқа қилиб айтганда. тадбиркорлик ўкртар буржи вакилига хос эмас.

У арслон ва қўй буржи вакили каби эҳтиросга бой эмас. Шунга қарамасдан, баландроқ дорга осилишни хуш кўради. Ўкртар буржида туғилган эркаклар жуда шинам уйларни. яхши уй бекасини орзулашади. Бу тоифадаги эркаклар яхши ота ва ҳимоячи бўла олишади.

Аёллар эса ўта мағрур. ўзини ҳаддан зиёд севади. Эркаклардан муҳаббатдан ташқари, ҳурмат талаб қилишга одатланишган. Агар эркак доимо таъзимда бўлса. ўкртар буржида туғилган аёл ўзини янада яхши ҳис эта бошлайди.

Ўқотар — Қўй буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ жуда омалли десак. сира хато бўлмайди. Ўқотар буржида тугилган аёл қўй буржида таваллуд топган эркакни ёқтириб қоллими. тамом, эҳтирос шу қадар тез пайдо бўладики, қўй буржи вакили бўлмиш эркак қанлай унинг асирига айланганини сезмай қолади.

Башарти, уларни иш бирлаштирса, ҳаётда кўз кўриб қулок эшитмаган муваффақиятларга эришишлари тайин.

Икковлари ҳам саёҳатларни, таваккалчиликни жондан ортиқ кўришади. Биргаликлаги ҳаётни жуда осоник билан байрамга айлантира билишади.

Ҳамиша яқин дўстлар даврасида бўлишади. Фақат бу икки бурж вакилларидан ташкил топган жуфтлик кўпин- ча фарзандсизлик туфайли азобланади.

Қўй буржи вакили ўқотар буржи вакилининг ҳимояси, қўллаб-қувватлашлари натижасида ҳам маънан, ҳам жисмонан улғайиб боради. Агар ораларига совуқчилик тушиб қолса. ўкртар буржи вакили жуфтини тушунишга ва вазиятни юмшатишга киришади.

Ишда қўй буржи вакили ўқотар буржи вакилини доимо назорат остида сақламайди. Ўз хрлича ишлаш имконини беради. Бу ўқотар буржи вакилига албатта маъқул тушади ва улар юритаётган иш фақат омад гаровига айланади.

Ўқотар — Бузоқ буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқнинг узоқ вақт сақланиб қолишига деярли кафолат йўқ. Ҳатто уларни эхтирослар ҳам бирга яшаб ўгишга мажбурлай олмайди.

Бу икки бурж вакили дастлабки лахзадарда бошқалар сингари бир-бирларига мех.р кўрсатишдан, бир-бирлари билан фахрланишдан чарчашмайди. Айниқса. бузоқ буржи вакили ўз жуфтини хар куни интиқлик билан кутади. эркалашларини согинади. Бироқ вақти келиб тушуниб етадики, у алданибди. Шунда у жуфтидан қаттиқ ранжийди.

Бундай оила одатда севгига нисбатан шерикчилик. молиявий ҳамкорлик эвазига қурилади. Гарчи уй улар учун бир-бирларини чуқур тушуниб етишда асосий кафолат ҳисобланса-да. бу икки бурж вакили уйда ҳам жан- жаллашишни бас қила олишмайди.

Уларнинг ҳар бири оилада ўзининг шартини қўйишга интилади. Натижада ўкртар буржи вакили ўзи учун жуда қимматбахр ҳисобланган эркинликни, бузоқ буржи вакили эса эртанги кунга ишончини йўкртади.

Лекин уларнинг мос жиҳатлари ҳам йўқ эмас. Бузоқ буржи вакилининг дунёнинг жуфтига нисбатан яхшироқ англай олиши ўкртар буржи вакидини ҳайратга солади. Агар бузоқ буржи вакили бирор ишнинг бошини тутиб, арзирли натижага эришса, шу ондаёқ ўқотар буржи вакилининг ҳам ичига ўт тушади-ю, беихтиёр уни қўллабқувватлашга ўтади.

Ишда агар ўкртар буржи вакили раҳбарикни ўз қўлига олса, ўртадаги муносабатлар янада яхшироқ бўлади. Чунки бузоқ буржи вакили раҳбарликдан кўра оддий ходим бўлиб крлишни маъқул кўради.

Молиявий ҳамкорлик ҳам омадли кечади.

Ўқотар — Эгизаклар буржлари орасидаги мослиги

Ўқотар Эгизакдар буржи вакидига қарама-қарши бурж ҳисобданади. Шунинг учун муносабатлар ё яхши ва фойдали. ё бунинг акси бўлиши мумкин.

Бу буржлар остида таваллуд топганлар олдинига бирбирларига талпиниб яшашади. Икковлари ҳам гинали эмас. Ўртадаги барча хафагарчиликларни тез унутиб юборишади. Муносабатларда уларни муаллим ва ўқувчи сифатида баҳоласа бўлади. Эгизаклар буржи вакили жуфтининг талайгина инжиқликларига барлош бериб уни тўғри ва осойишта ҳаётга ўргатиши лозим бўлади.

Агар жуфтлик ўрта ёшла бир-бирларини топса, ишонаверинг, никоҳ бир умрга сақланиб қолиши тайин. Фарзандлар, дўстлар. иш ва ёшдаги катта фарқ ҳам ушбу оиланинг мустаҳкамлигини таъминлаб беради. Фақат бир муаммо бор. Удар пуд ва пул топиш масаласига турлича ёндашишади.

Ишда ўкртар буржи вакили раҳбар лавозимида бўлса ва эгизакларга ўзига ёқадиган ва қизиқарли вазифаларни топширса. мақсадга мувофиқ бўлади. Эгизаклар бундай юмушларни крйиллатиб адо этишади.

Ўқотар — Қисқичбақа буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ҳамиша ўзгаларнинг диққат марказида бўлади. Бунга асосан қисқичбақа буржи вакили сабабчи. Айнан у ўкртар буржи вакилидан рўзғордаги мажбуриятларини адо этишни талаб қилиб. барчанинг эътибори- ни тортади. Бироқ ўқотар буржи вакилига бу талаблар унчалик маъқул бўлмайди. У эркинликни севади ва бу йўлда ҳар қандай бахрнани ўйлаб топа билади.

Қисқичбақа буржи вакили табиатан ўта сирли. Ўқотар буржи вакили эса аксинча қувноқ ҳаётни севади. Мана шу қарама-қаршиликлар ҳам уларни тинч яшашга қўймайди. Турли норозиликларни келтириб чиқаради.

Тўғри, ўқотар буржи вакили ўз жуфтини жондан ортиқ севади. Буни қисқичбақа буржи вакили билишини.

тан олишини хоҳлайди. Қисқичбақа буржи вакили эса ҳануз бепарво. ўз хаёллари билан банд. Иложи борича қувноқлик тарафдори бўлмиш ўкртар буржи вакилидан нарирок бўлишни истайди.

Нима килсин? Бу ўкртар буржи вакили учун фожиадан бўлак нарса эмас. У бошкачарок ҳаёт кечиришни. бошкалар каби оилавий ҳаётидан баҳра олишни орзу қилганди.

Агар қисқичбақа буржи вакили аёл бўлса. у ўкртардан муҳаббат. меҳр. эътибор кутади. Башарти бунинг акси бўлиб чиқса, аёл мисоли телба қиёфасига киради. Бу иттифоқ дунёқарашларнинг ўзгаришига, яъни. бир хил фикрлашга асосланган бўлиши лозим. Ўқотар буржи вакидини жуфти қўддаб-қувватдаса. у тоғни тодкрн қидишга тайёр бўдади.

Ишда агар қисқичбақа буржи вакиди раҳбарлик лаво- зимида бўдса, ўқотар буржи вакилининг қалбига йўл топиш учун айёрдик йўлларини ўйлаб топиши лозим. Шундай қилса. ўқотар буржи вакили ҳар қандай топширилган вазифани сидқидилдан уддалай олади.

Ўқотар буржи вакиди раҳбар бўлса, қисқичбақа буржи вакилларининг иккиюздамачилик одатларидан эҳтиёт бўдиши тадаб этидади.

Ўқотар — Арслон буржлари орасидаги мослиги

Бу иггифоқ жуда қизиқарди саргузашт. хрдисадарга бой. Арслон буржи вакили табиатан ҳукмдорликни хуш кўради. Шундай экан, ўқотар буржи вакиди буни тўғри англаган хрлда барча ҳукмдорлик ҳуқуқларини унга топ- шириши шарт. Шунда арсдон буржи вакилининг чексиз муҳаббатига сазовор бўлади.

Умуман, бу иттифоқ иккала бурж вакили учун ҳам омадли кечади. Агар уларни иш бирлаштирган бўлса. биргадашиб кўз кўриб қудоқ эшитмаган муваффақиятларни қўлга киритишлари мумкин.

Доимо дўстлар қуршовида умр кечиришади. Бир-бирларига камдан-кам ҳодларда хиёнат қидишади.

Арслон буржи вакили — эркак жуфтининг ишқида куйиб-ёнади. ўз ҳаётидан миннатдор бўлиб яшайди. Бунга. албатта. ўкртар буржида туғилган аёлнинг рўзғор бобида тажрибали ва билоғонлиги сабабдир.

Арслон буржи вакили аёл бўлса. эркинликни севувчи ўкртар буржи вакили билан бирга яшаши осон кечмайди. У жуфтининг оила учун жон куйдиришини, доимо ёнида бўлишини хоҳлайди.

Уларнинг иккови ҳам саёҳатларни, байрамларни, яхши инсонлар билан учрашишни жондан ортик кўришади. Бундан улар факат баҳра олишади. Ишда уларни бир- бирларига бўйсундириш жуда мушкул. Лекин келишиб меҳнат кила олишса, ўзлари истаган натижаларни кўлга киритишлари тайин.

Ўқотар — Паризод буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ талайгина муаммолардан иборат. Икки бурж вакили ҳаётда тил топиша олмай азобланишади. Паризод буржи вакилига ўкртар буржи вакилининг ҳар гапни очиқдан очиқ гапиравериши. рўзғор икир-чикирларига аралашавериши ёқмайди.

Аввалига ўкртар буржи вакили одатдагидек жуфтининг барча камчиликларига кўз юмиб, унинг ишқида куйиб яшайди. Эътибор. меҳр, муҳаббат истаганча тақдим этилади. Афсуски. орадан ҳеч қаича вақт ўтмай томонлар бир-бирларининг сув юзига қалқиб чиққан камчиликларини кўришади-ю, афсонага айланаёзган муҳаббат сўна бошлайди.

Паризод буржи вакили садоқатли. Уни хафа қилишса, хиёнат қилишса. ортиқча гапириб ўтирмайди. Бир бурчакка ўтади-ю, ўз дардларини кўз ёшлари билан ювишга уринади.

Ўқотар буржи вакили — эркак оилавий ҳаётдаги бир хилликлардан безади. Лекин муваффақиятларида жуфтининг ёқимсиз жиҳатлари ҳам ёрдам бераётгандек, иложи борича жанжаллардан нари бўлишга интилади. Яъни, келишмовчиликларни ҳам омад гарови дея ҳисоблайди.

Паризод буржида туғилган эркак ўз хаёллари билан яшашни хуш кўради. Гарчи оиласидаги кўплаб гап-сўзлар. тутилаётган ишлар ўзига ёқинқирамаса-да, қўл силтайдида. бошқа юмушлар билан машғул бўлади.

Ишда эса уларнинг муносабатлари оиладаги муносабатларнинг аксидир. Паризод буржи вакили раҳбарикни крйиллатади. Ходимларнинг кўнглига йўл топишда унга етадигани йўқ. Мабодо у ходим бўлган тақдирда ҳам барибир ўқотар буржи вакили билан тил топишиб ишлай билади.

Молиявий масалаларда ҳам улар ўртасидаги битимлар фақат омад келтиради.

Ўқотар — Тарози буржлари орасидаги мослиги

Бу икки бурж ўртасидаги муносабатлар жуда қизиқ кечади. Улар бир-бирларини тезда тушуна олишади ва никоҳ жуда омадли кечади. Дунёқарашлари ҳам деярли бир хил. Айниқса, тарози буржи вакилининг ҳаётда ҳазил-мугойибага мойиллиги ўртада юзага келадиган майдачуйда келишмовчиликларни йўққа чиқаради. Ўқотар буржи вакили унга бутун қалбини беради.

Иккала бурж вакилининг ҳам ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Масалан, тарози буржи вакили ўта босиқ, ҳар бир масалага жиддий ёндашади ва чуқур фикрлайди. Айни шу жиҳати сал нарсага ловиллаб кетаверадиган ўкртар буржи вакилини хотиржамроқ бўлишга ундайди.

Ўқотар буржи вакили — эркак эркинликка ўч ва ўзига ҳаддан зиёд эрк беришни хуш кўради. У ўзини оиладаги барча мажбуриятлардан олиб крчади. Лекин шунга қарамасдан тадбиркорлик бобида тенгсиз. Ғояларни топади. Фақат уларни рўёбга чиқаришга келганда. тўхтаб крлади. Демак. бу ғояларни фақат тарози буржи вакили бўлмиш аёлгина ҳаётга татбиқ этиши керак.

Агар ўкртар буржи вакили аёл бўлса, бу оила янада бахтли деяверинг. Биргаликдаги ҳаёт асосан ҳазил. ўйинкулги ва хурсандчилик билан кечади. Ишда улар тез тил

топишади ва ҳар кандай оғир юмушни ҳам биргаликда муваффакиятди амадга ошира олишади.

Ўқотар буржи вакили раҳбар бўлган такдирда, тарози буржида туғилганлар шу нарсани ёдда саклашлари лозим. Раҳбарга ҳадеганда акл ўргатавериш яхшиликка олиб келмайди. Чунки ўкотар буржи вакили шундок ҳам ҳаммасини кўриб. мулоҳаза килиб туради.

Ўқотар — Чаён буржлари орасидаги мослиги

Чаён буржи вакилининг бемаврид рашки, жанжалга йўналтирилган ёкимсиз суҳбатларии тезда кечириб, оилага тинчлик-хотиржамлик бағишлай олади. Шу ўринда, ўкртар буржи вакили ҳам эсда тутиши керакки. чаён буржи вакилидан сир яширишнинг сира иложи йўк. Унинг сезги аъзолари аъло даражада ишлайди.

Ўкртар буржи вакили эркак бўлса, оилавий ҳаёт янада ширин кечиши мумкин. Негаки, у эркак зиммасига олиши зарур бўлган барча мажбуриятларни ҳис этади ва ўз вактида вазифасини уддалайди. Чаён буржи вакили аёл ҳам ўзининг аёллигини унутиб кўймаган ҳолда ёстикдошининг раъйига караб иш тутади.

Агар чаён буржи вакили эркак бўлса. ўзининг бети- ним рашки билан жуфтининг сабр косасини тўлдиради. Айниқса, аёлини ўзига бўйсундиришга уриниши никоҳ бузилишига олиб келиши ҳеч гап эмас.

Сабаби. ўкотар буржида туғилган аёл ўз кадр-кимматини яхши билади. Башарти чаён буржи вакили ҳаётда адашиб, оғир руҳий тушкунликка тушган бўлса. ўкртар буржи вакили унга жуда яхши ҳамдард бўла олади. У ўкртар буржи вакили- дан ҳам маънавий. ҳам моддий кўмак олади.

Ишда ўкртар буржи вакили чаён буржи вакилига ёкадиган ишларни топширса. унинг кечикиш ва шунга ўхшаш камчиликларига эътибор каратавермаса, кутилган натижаларга эришишлари тайин.

Раҳбар чаён буржи вакили бўлган такдирда ўкртар буржида туғилган ходимга ҳадеганда босим ўтказавермагани маъқул. Ўкртар буржи вакилининг ғурури ўзига етгуича баланд. Бировларга бўйсуниши қийинроқ.

Мабодо қалбига йўл топса, ўқотар буржи вакилидан яхши ходим бўлмайди. Ҳар қандай ишни кутилгандан ҳам зиёда қилиб бажаради.

Ўқотар — Ўқотар буржлари орасидаги мослиги

Уларнинг иккаласи ҳам ўз хаёллари билан яшайди, эркин нафас олиш илинжида ўзларини ўтдан чўққа уришади. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, аксар хрлларда бу бир хил бурж остида тугилган жуфтлик узоқ вақт бирга бўла олмайди. Фақат иш юзасидан. молиявий томондан мақсадлар уйғун келсагина никоҳ бир умрга сақланиб крлиши мумкин.

Улар мажбурият деган тушунчани ўзларига сингдира олишмайди. Қачон қараса. оилада ўзгалар устидан ҳукм- ронлик қилишга интилишади. Мана шу нарса кўпинча ўзаро жанжалларга сабаб бўлади.

Ўкртар буржи вакили бўлмиш аёл ҳам, эркак ҳам ҳаётда ўзларинигина яхши деб тан олади. Бошқаларга сал юкррироқдан туриб боқишга одатланишган. Ҳатто, ўзгаларга ўхшаб шунчаки жанжаллашиб қўя қолишни ҳам билишмайди. Дарҳол жазавага тушиб, жисмоний куч ишлатишга ўтиб қўя қоли- шади.

Икковлари ҳам ўта эҳтиросли. Аммо негадир ўз жуфтидан кўра ўзгалар билан бўлишни маъқул кўришади. Кўрибсизки, хиёнат содир этилади. Рашк бобида тенгсиз ҳисоблаиган ўкртар буржи вакиллари энди бир-бирларига қарши ростакамига “уруш” эълон қилишади.

Хуллас. бир хил бурж остида туғилган бу жуфтлик ё бир-бирини қатгиқ севиб, бутун умр бирга яшайди. ё аксинча масалани бошидаёқ ҳад этиб қўя крлади.

Ишга келсак, уларнинг иккови ҳам раҳбарлик лавози- мига ўч ва шунинг учун ҳам бирга ишлаш уларга осон кечмайди. Ходим даражасида крлган ўкртар буржи вакили раҳбарлик курсисида ўтирган бурждошига нисбатан кун сайин нафрат ҳиссини туя боради ва бир кун келиб албатта “портлай”ди. Шундай экан, улар келишган хрлда раҳбарликни бўлишиб фаолият юритганлари дуруст.

Шундагина ташкилот, корхонанинг келажаги порлоқ бўлади.

Фақат улар бегоналарга қаттиқ ишониб юборишмаса бас.

Ўқотар — Тоғ эчкиси буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ турли ходисалар, ғоялар ва шу билан бир қаторда ҳиссиётларга бойдир. Агар Ўқотар ёлгизликдан азоблана бошлаган бўлса, Тоғ эчкиси билан яқин бўлиши айни муддао бўлади. Тоғ эчкисигина уни ҳам моддий. ҳам маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга крдир.

Керак бўлса. унинг хавфсизлигини ҳам таъминлаб беради. Бироқ ўқотар буржи вакилининг енгил фикрлаши. ҳар бир масалага етарлича муносабат билдира олмаслиги тоғ эчкиси буржи вакилининг сабр косасини тўлдириши мумкин.

Ҳар иккала бурж вакили ҳам ўзини ўз нуқтаи назаридан келиб чиқиб баҳолайди. Иккаласи ҳам яқин муносабатлардан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга уринади.

Тоғ эчкиси буржи вакили ўкртар буржи вакилини ўз эҳтиросларига кўмиб ташласа, ўкртар буржи вакили буни юксак ишонч дея бахрлайли ва бу ишончни оқлашга ҳаракат қилади.

Афсуски, бу икки бурж вакили бир-бирларини ҳеч қачон тушуна билишмайли. Масалан, тоғ эчкиси буржи вакили ўзгаларни тушунишни ўга масъулиятли вазифа дея ҳисоблайди ва бундай масъулиятни зиммасига олишга шошилмайди.

Ана шунда ораларида келишмовчилик- лар юзага келади. Башарти ўқотар буржи вакилининг асаблари бўш бўлса-ю, бундай кескин вазиятлардан чи- қиб кетишни билмаса. билингки, у бир умр оилада тоғ эчкиси буржи вакилининг гўёки қулига айланади. Тоғ эчкиси буржи вакили уни бир умр уйда ўгиришга, рўзғор юмушлари билан машғул бўлишга мажбур этади.

Тоғ эчкиси — эркак ҳеч қачон аёл кршида таъзим қилмайди. Аксинча аёл киши ўзидан қўрқиб яшашини истайди. Шу ниятда доимо қўпол мумалада бўлади. Мабодо ўқотар буржи вакилининг феъли кенг бўлса борми. у хрлда икковлари ҳадеганда бир-бирларини руҳий азоблашдан нарига ўтишмайди. Фақат улардан кимнингдир тоқати тоқ бўлсагина бу азоблар барҳам топади. Яъни, бу икки бурж вакили бир-биридан воз кечади.

Ишда ўқотар буржи вакили раҳбар лавозимида бўлгани маъқул. Чунки у тажрибали ва ходимлар қалбига йўл топа олади. Фақат бир нарсани унутиб кўймаса бас. Тоғ эчкиси буржи вакилини тез-тез мақгаб, мукофотлаб турилмаса. бир кун келиб ишлашдан бош тортиши мукаррар.

Молиявий ҳамкорлик икковлари учун ҳам омадли кечади.

Ўқотар — Қовға буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ аксар хрлларда ваъдабозликлардан ибо- рат бўлади. Иккала бурж вакили ҳам ҳаддан ташқари кўп ваъда беришга одатланган. Қизиғи, бир-бирларига ваъда беришади-ю, икковлари ҳам бир-бирларига ишонишади.

Улар орасида дўстона, ҳеч қандай мажбурият талаб этмайдиган муносабатларгина узоққа бориши мумкин.

Ўқотар ва қовға буржи бирга яшаганда улар жуда қисқа муддат ичида тадбиркор, сўзамол. қувноқ инсонга айланишади. Фақат крвға буржи вакилининг эҳтирос бобидаги совуқкрнлиги ўкртар буржи вакилининг иззат нафсига тегиши мумкин.

Улар ўз манфаати учун ҳар қандай фирибни. айёрликларни амалга оширишга тайёр туришади. Шу билан бирга ўзлари билан бир қаторда ўзганинг манфаатларини ҳурматлай олишади. Лекин оилавий ҳаёт иккала бурж вакилига ҳам хуш келмайди.

Эркинликни ёқтирадиган. ортиқча мажбуриятлардан крчадиган бу икки бурж вакили аввалида турмуш қуриб қўйишади-ю. бора-бора бирбирларидан совий бошлаганликларини ҳис этишади.

Ишда қовға буржи вакилига ортиқча вазифаларни юклайвермаган маъқул. Агар ўкртар буржи вакили раҳбар бўлса. шу нарсани алоҳида ҳисобга олиши шарт.

Крвға буржи вакили раҳбар лавозимида бўлса, сира иккиланмасдан иш юритавергани маъқул. Ўқотар буржида туғилган ходим ута содда ва очиқ кўнгил соҳиби. Унга қандай вазифани топширманг. бажонидил адо этади.

Ўқотар — Балиқ буржлари орасидаги мослиги

Улар бир оила бўлиб яшаганда. ўрталарида ёлғон, бир-бирларига нисбатан беҳурматлик пайдо бўлиш хав- фи бор. Ўқотар эса ёлғонларга тоқат қила олмайди.

Икковлари ҳам ич-ичдан оилада хўжайин бўлишни хоҳлашади. Лекин бир-бирларига буни сездиришмайди.

Балиқ буржи вакили ўқотар буржи вакили учун рўзғорнинг таянчидир. Шу сабабли оилани бутунлигича унинг қўлига топширишни истайди.

Ўкртар буржи вакили эса балиқ буржида туғилганлар учун омад калити. Яъни. балиқ буржида тугилганлар ўкртар буржи вакилининг фақат моддий жиҳатдан таъминланганлари билангина яқин муносабат юритишга уринишади.

Бу жуфтлик биргаликда ишдаги катта-катта муаммоларни ҳал этишга қодир. Аммо оиладаги арзимаган муаммо олдида улар ўзларини жуда ожиз ҳис этишади. Улар орасида дўстлик ҳам деярли мавжуд бўлмайди. Бу икки бурж вакили фақат рақиблар сифатида қолишади.

Улар ўртасида ҳисоб-китобли никоҳ ҳам бўлиши эҳимолдан холи. Негаки, ҳатто сохта муҳаббат ҳам қурбонлар талаб қилишини улар яхши билишади.

Агар ўкртар буржи вакили ҳақиқатан балиқ буржи вакили билан бир умр яшаб қолишни хоҳласа. унда ўзининг ёмон одатларидан воз кечиши, балиқ буржи вакилининг кучли ҳиссиётига ҳурмат билан ёндашиши лозим бўлади. Майли, балиқ буржи вакилининг кайфияти ўзгарувчан. Лекин на илож? Бахт фақат чидам эвазига асраб крлинади.

Иш масаласида иккала бурж вакилининг биргаликда фаолият юритиши осон кечмайди. Башарти раҳбарлик ўқотар буржи вакилининг зиммасида бўлса, у ҳолда балиқ буржида тугилган ходимга хадеганда буйруқ беравермагани, ўз хрлича ишлашга имкон яратиб бергани мақсадга мувофиқдир.

Шу ўринда эҳтиёткорликни ҳам унутмагани маъқул. Балиқ буржи вакили раҳбарлик курсисида ўтирса, томошани кўраверинг. Бундай раҳбарлар ўта қаттиққўл ва ўкртар буржи вакилини турли айблар билан ишдан ҳайдаш ҳаракатида бўлали.

Уларни фақат ягона мақсад йўлидаги фаолиятгина бирлаштира олади.

Молиявий ҳамкорлик эса бу икки бурж вакилига кўз кўриб қулоқ эшитмаган муваффақиятларни тақлим этади.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика