Biznes reja
Yuksak xislar
0229
Yuksak xislar Yuksak xislar   Kishilik jamiyati bilan xayvonot olami o’rtasida psixologik tafovutlar yuksak xislarda o’z ifodasini topadi.
HAQIDA
Biznes reja
Xissiyotning o’ziga xosligi
0187
Xissiyotning o’ziga xosligi Xissiyotning o’ziga xosligi   Xissiyotda shaxs psixikasining o’ziga xos jabshalari, inson faoliyatining ayrim jishatlari
HAQIDA
Biznes reja
Xissiyot va emosional holatlarning fiziologik asoslari
0384
Xissiyot va emosional holatlarning fiziologik asoslari Xissiyot va emosional holatlarning fiziologik asoslari   Emosional holatlar boshqa ruhiy jarayonlar
HAQIDA
Biznes reja
Xissiyot to’g’risida umumiy tushuncha
0288
Xissiyot to’g’risida umumiy tushuncha Xissiyot to’g’risida umumiy tushuncha Xissiyot borliqqa, turmushga, shaxslararo munosabatga nisbatan shaxsni sub’
HAQIDA
Biznes reja
Xissiy kechinmalarning shakllari
0190
Xissiy kechinmalarning shakllari Xissiy kechinmalarning shakllari   Hissiyotlar shaxs faoliyatining muhim jabshasi sifatida insonni keng emosional
HAQIDA
Biznes reja
Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari
0118
Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari Inson yer kurrasining shokimi, qudratli tabiat tomonidan in’
HAQIDA
Biznes reja
Sobiq sovet psixologiyasida shaxs ta’rifi
0425
Sobiq sovet psixologiyasida shaxs ta’rifi Sobiq sovet psixologiyasida shaxs ta’rifi   Umumiy psixologiya fanida shaxsning shakllanishi va rivojlanishi
HAQIDA
Biznes reja
Shaxsning ustanovkasi yoki anglanilmagan mayllari
0551
Shaxsning ustanovkasi yoki anglanilmagan mayllari Shaxsning ustanovkasi yoki anglanilmagan mayllari   Psixologiya fanida xulq-atvor va faoliyatga
HAQIDA
Biznes reja
Shaxsning shakllanishida motivasiyaning roli
0142
Shaxsning shakllanishida motivasiyaning roli Shaxsning shakllanishida motivasiyaning roli   Insonning motivlar oqimi to’g’risida mulohazalar.
HAQIDA
Biznes reja
Shaxsning e’tiqodi va dunyoqarashi
0228
Shaxsning e’tiqodi va dunyoqarashi Shaxsning e’tiqodi va dunyoqarashi   Jahon psixologiyasi ma’lumotlarining ko’rsatishicha, xulq-atvorning
HAQIDA
Яндекс.Метрика