ЧАЁН буржи (24 октябрь — 22 ноябрь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

Muchallar

Мос жуфти: Қисқичбақа. Балиқ. Тарози, Паризод.
Тўғри келмайдиган жуфти: Крвға, Арслон.
Еқтирадиган ранги: Сариқ. тўқ қизил. мовий.
ЙўЛДОШИ: Плутон.
Омадли кунлари: сешанба.
Омадсиз кунлари: душанба, жума.
Ёқтирадиган гули: чиннигул. чамангул (хризантема).
Омадли рақамлари: 4. 5, 8. 9. 10. 11. 21, 100. 666.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Чаён буржида туғилганлар жуда тўғрисўз бўлишади. Ёлғонга, адолатисизликка тоқат қила олишмайди. Улар садоқатли дўст, шу билан бирга ўта хавфли душмандирлар. Чаён буржида туғилган эркак ҳиссиётга бой. аммо ҳаётда оғир-босиқ, совуққон бўлишга интилади. Ўз мақсадлари йўлида ҳар қандай имкониятдан фойдалана билади. Мабодо унинг кўнгилсизликларига сиз сабабчи бўлиб крлсангиз, осонликча қутулиб кета олмайсиз. Чунки, чаён буржида туғилган эркак кечиришни билмайди.

Чаён буржи вакилининг саломатлиги ўзининг қўлида дейиш мумкин. У жуда камдан-кам хрлларда касал бўла- ди. Башарти касалликка чалинса, узоқ вақт оғир аҳволда крлиб кетади. Яъни, тузадиб кетиши қийин кечади.

Чаён буржида туғилганларнинг одатда бурни, томоғи. юраги. бели ва оёқлари кўпроқ оғрийди.

Чаён буржи вакили устидан Марс сайёрасининг икки белгиси — эротизм ва агриессивлик ҳукмронлик килади. У табиатан қайсар ва шу билан бирга жанговар инсондир. Чаён буржила туғилганлар худди қўй буржи вакил- лари сингари жуда хавфли кимсалар хисобланади.

Эхтирос бобида унга тенг келадигани бўлмайди ва бу унинг организмида бир умр сақланиб крлади. Агар кимдир унга қарши бўлиб қолса, доимо ўч олиш ниятида яшайди.

Чаён буржида туғилган аёл ажойиб ошпаздир. Жисмоний жихатдан бақувват ва ишчанлиги бу аёлларнинг асосий сифати десак муболаға бўлмайди.

Чаён буржида туғилганлар орасида жарроҳлар. денгизчилар. кимёгарлар. механик усталар кўп учрайди.

Агар унинг овози яхши бўлса, юкрри даражадаги қўшиқчи ҳам бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Чаён буржи вакили муҳаббатга ўта мойил. У гўёки шу туйғу учунгина яралган. У севги бобида ютқазишларга йўл қўя олмайди. Чунки, ўз қадр-қимматини яхши билади.

Чаён буржида туғилган эркак ўз туйғуларини ўзгалар қаршисида ошкор этишни ёқтирмайди. Аксинча, бундай хрлатларда ўзини қўпол ва шафқатсиз тутади. Севгани билан ёлғиз қолганда эса бор ҳиссиётини тўкиб солади. Аммо унинг рашкчилигини ҳам унутмаслик лозим.

Чаён буржида туғилган аёл эса эҳтиросга бой, лекин жуфтининг рашк қилаверишини истамайди. Ўзи бўлса, бўлар-бўлмасга рашк қилиб. катта жанжалларга сабаб бўлиши ҳақида ўйлаб кўрмайди.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Чаён буржида туғилганлар жуда тўғрисўз бўлишади. Ёлғонга, адолатисизликка тоқат қила олишмайди. Улар садоқатли дўст, шу билан бирга ўта хавфли душмандирлар. Чаён буржида туғилган эркак ҳиссиётга бой. аммо ҳаётда оғир-босиқ, совуққон бўлишга интилади. Ўз мақсадлари йўлида ҳар қандай имкониятдан фойдалана билади. Мабодо унинг кўнгилсизликларига сиз сабабчи бўлиб крлсангиз, осонликча қутулиб кета олмайсиз. Чунки, чаён буржида туғилган эркак кечиришни билмайди.

Чаён буржи вакилининг саломатлиги ўзининг қўлида дейиш мумкин. У жуда камдан-кам хрлларда касал бўла- ди. Башарти касалликка чалинса, узоқ вақт оғир аҳволда крлиб кетади. Яъни, тузадиб кетиши қийин кечади.

Чаён буржида туғилганларнинг одатда бурни, томоғи. юраги. бели ва оёқлари кўпроқ оғрийди.

Чаён буржи вакили устидан Марс сайёрасининг икки белгиси — эротизм ва агриессивлик ҳукмронлик килади. У табиатан қайсар ва шу билан бирга жанговар инсондир. Чаён буржила туғилганлар худди қўй буржи вакил- лари сингари жуда хавфли кимсалар хисобланади.

Эхтирос бобида унга тенг келадигани бўлмайди ва бу унинг организмида бир умр сақланиб крлади. Агар кимдир унга қарши бўлиб қолса, доимо ўч олиш ниятида яшайди.

Чаён буржида туғилган аёл ажойиб ошпаздир. Жисмоний жихатдан бақувват ва ишчанлиги бу аёлларнинг асосий сифати десак муболаға бўлмайди.

Чаён буржида туғилганлар орасида жарроҳлар. денгизчилар. кимёгарлар. механик усталар кўп учрайди.

Агар унинг овози яхши бўлса, юкрри даражадаги қўшиқчи ҳам бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Чаён буржи вакили муҳаббатга ўта мойил. У гўёки шу туйғу учунгина яралган. У севги бобида ютқазишларга йўл қўя олмайди. Чунки, ўз қадр-қимматини яхши билади.

Чаён буржида туғилган эркак ўз туйғуларини ўзгалар қаршисида ошкор этишни ёқтирмайди. Аксинча, бундай хрлатларда ўзини қўпол ва шафқатсиз тутади. Севгани билан ёлғиз қолганда эса бор ҳиссиётини тўкиб солади. Аммо унинг рашкчилигини ҳам унутмаслик лозим.

Чаён буржида туғилган аёл эса эҳтиросга бой, лекин жуфтининг рашк қилаверишини истамайди. Ўзи бўлса, бўлар-бўлмасга рашк қилиб. катта жанжалларга сабаб бўлиши ҳақида ўйлаб кўрмайди.

Чаён — Қўй буржлари орасидаги мослиги

Чаён ва қўй буржи вакилларининг ўзаро яқин муносабатлари икковларининг ҳам ҳар тарафлама ўзгаришларига олиб келади. Улар ҳаётда ўртамиёналикни хуш кўришмайди.

Фақат улардан кимдир жуфтига ён бериши лозим. Бу вазифани, албатта қўй буржи вакили ўз зиммасига олади. У муносабатлар бузилмаслиги учун ҳар қандай мушкулотга тайёр туради. Бундай никоҳ жамиятда кўплаб учрайди ва аксар ҳолларда икки бурж вакилининг кўникўшниларига кутилмаган кўнгилсизликлар ҳадя этади.

Негаки. эҳтиросга тўлиб-тошган чаён ҳамда кўй буржи вакили тез-тез рашк туфайли идиш-товокларни синдириб. бакир-чакир, койишлар. ҳақоратлар ёғдириш билан ўзгаларнинг тинчини бузади. Улар бир-бирларини тушуна олмай ҳалак бўлишади.

Қўй буржи вакили жуфтининг калбига канча чукур кириб боришга интилмасин, ҳадеганда бу ниятига чаён буржи вакилининг кайсарлиги. феъл-атворидаги сирлилик туфайли ета олмайди. Тўгри. улар бир-бирларини тушуниб етсалар, Худо берди деяверинг.

Икки бурж вакили ҳеч качон бир-биридан ажралмайди. Уларни ҳатто энг хавфли душман ҳам айира олмайди. Асосан. никоҳ кўй буржи вакили эркак, чаён буржи вакили аёл бўлган хрлатларда мустаҳкам кечади. Бундай жуфтлик нафакат оила. балки кичик бир аҳил меҳнат жамоасини ҳам эслатмай крлмайди. Чунки, икковлари рўзғор икир-чикирларини баравар. елкама-елка ҳал этишга киришиб кетишади.

Ишда никоҳдагига нисбатан кўпрок муваффакиятларга эришишлари мумкин. Улар аклли ва эркинликни кадрлайдиган инсонлардир. Биргаликда енг шимариб. ҳаракатга тушишса, ҳар кандай юмушни аъло даражада амалга оширишга крдирлар.

Чаён — Бузок буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ишкий муносабатлар учун жуда кўл келади. Лекин бу муҳаббат туфайли никоҳнинг бир умр сақланиб қолишига кафолат йўқ.

Чаён ҳеч бир ишни қаттиқ режим остида бажаришга ўрганмаган. У ҳамиша ўз хаёллари билан банд. Шунинг учун тез-тез ўз вазифасини. оиладаги мажбуриятларини унутиб кўяди. Бузоқ эса аксинча унинг хатоларини тузатишга. жуфтини тўғри йўлга бошлашга уринади. Билмайдики, ҳали чаён буржи вакилини ҳеч ким режимга сола олмаган.

Қарабсизки, тергашлар жонига теккан чаён буржи вакили азбаройи жаҳл отига минади хиёнат кўчасига кириб, шу йўл билан жуфтидан касос олишга туша- ди. Бузок буржи вакили эса хиёнатни кечира билмайди. Бир кун келиб ҳаммасидан хабар топади-ю. чаён буржи вакилини ҳайдаб солади.

Ишда бузок буржи вакиллари чаён буржи остида таваллуд топганлар билан тез тил топишиб кета олишади. Раҳбарлик бузок буржи вакили зиммасида бўлгани маъкул. Чунки чаён буржида туғилганлар аксар хрлат- ларда берилган топширикни бажариш билан кифояланишга одатланишган. Улар ходимлар билан ишлаш борасида етарли тажрибага эга эмаслар.

Тижорат бобидаги ҳамкорлик икковларига ҳам исталган натижаларни бермайди.

Чаён — Эгизаклар буржлари орасидаги мослиги

Иттифок эҳтиросли лаҳзалар билан бир каторда кайғуларни ҳам такдим этади. Эгизаклар буржи вакили чаён буржида туғилган инсон билан ҳаётини боғлашга боғлайди-ю. аммо доимо эркинликни соғиниб яшайди. Чаён буржи вакили ҳам ўртадаги муносабатларнинг аслий эмаслигидан ҳайратга тушади. Ўзидан камчилик кидириб кўради, одатларини, феълини ўзгартиришга уринади. Баъзида ён бериш ҳакида ҳам ўйлаб кўради.

Бу икки буржда туғилганларнинг кўпчилиги факат оила учун жон тортишпи хоҳлашади. Эгизаклар буржини кучлироқ севишга, унинг истакларини ҳурматлашга интилишади. Бу йўлда керак бўлса айёрона усуллардан ҳам фойдаланишади.

Афсуски, эгизакдарни алдаб бўлмайди. Айёрона ишлардан хабар топиб жанжал кўтариши, жуф-тидан совиши ҳеч гап эмас.

Бу жуфтликда рашк. жанжал. аразлашишлар одатий хрлдир. Чаён буржи вакили эгизаклар билан яқин муносабатга киришар экан. фақат таваккалчиликка суянади.

Ана шу ишигина келгусида ўртадаги никоҳни сақланиб қолишига Ишда яхшиси эгизаклар буржи вакили раҳбарликни ўз қўлига олгани маъқул. Чунки бу бурж остила тугилганлар ҳар қандай мақсад йулида қурқмасдан кураша олишади.

Фақат эгизаклар буржи вакили бир нарсани унутмаслиги лозим. Чаён буржида туғилган ходимлар ҳар доим ҳам крра, огир ишларни амалга оширишни хохлайвермайди. Қолаверса. унинг эркинлигини таъминлаб бериш керак. Шунда чаён буржи вакили зарур деб топилса, тоғни толқон қилишга қодир булади.

Чаён — Қисқичбақа буржлари орасидаги мослиги

Бу икки бурж вакиллари бир-бирларини яхши ҳис эта олишади. Ораларидаги ҳиссиётган бой муносабатлар муваффақиятли кечади.

Қисқичбақа буржи вакили ўзига ўга ишонган шахс ва рўзғор, ишқий муносабатлар борасида етарли тажрибага эга. Оиладаги ҳар бир юмушни, муаммони ўз вақтида. крйиллатиб ҳал эта олади.

Чаён эса ўзининг бўлар-бўлмас рашки, инжиқликлари билан ўртадаги илиқ муносабатларни совутишга уринади. Бироқ қисқичбақа буржи вакили унга баайни бола каби муносабатда бўлгани боис бу муаммоларга ҳам ўз вақтида барҳам берилади.

Кўрибсизки, чаён буржи вакили вақт ўтгани сайин ўз жуфтининг ақлли. оғир-босиқлигини кўриб, унга нисбатан ҳурмат-эътибори ошади. Агар икковларидан кимдир жуфтига барча масалаларда ён берса, никоҳ узоқ йиллар мустаҳкам сақланиб крлган бўларди.

Ҳиссиётга бой чаён буржи вакили ўта ақлли ва топқир қисқичбақа буржи вакили қармоғига тез илинади. Йўқ, қисқичбақа буржида туғилганлар чаён буржи вакилининг камчиликларини кўриб жаҳл отига минмайди. Аксинча. қармоққа илинтиргандан сўнг уни қайтадан тарбиялаш.

буткул ўзгартириш тадоригини кўра бошла-шади. Фақат бу ерда бир муаммо мавжуд. Икковлари ҳам бир-бирларининг шахсиятига тегадиган ишлар қилмасликлари. ортиқча гаплардан йироқ бўлишлари талаб

этилади. Буни албатга қисқичбақа буржида туғилганлар яхши тушунишади. Чаён буржи вакили бўлмиш жуфтига ҳам йўл-йўриқлар беришса. фойдадан холи бўлмасди.

Қисқичбақа буржи вакили — эркак қачонки жуфти ҳиссиётини тўғри бахрласа, ўз вақтида эътибор билан яшай билса, ўзини дунёда энг бахтли инсон дея ҳисоблайди ва чаён буржи вакили — аёлга меҳр кўрсатиб чарчамайди.

Қисқичбақа буржи вакили аёл бўлса, у чаён буржида таваллуд топган жуфтининг қалбига икки йўл орқали кириб бориши лозим. Яъни, оилавий ҳаётда у чаён буржи вакили учун ҳам она, ҳам суюкли аёл ролини ўйнаши зарур.

Тижорат масаласида. афсуски. икковлари ҳам етарли тажрибага эга эмаслар. Башарти крбилиятли шериклар топа билишса, кўзланган муваффақиятларга эришишлари эҳтимолдан холи эмас.

Чаён — Арслон буржлари орасидаги мослиги

Чаён буржи вакили ҳар қандай ёмон шароитда ҳам яшаб, ишлаб кета олали. Арслон ҳам леярли шундай. Ундаги баланд ғурур, қайсидир масала устида узоқ муддат бош кртириб ўтирмаслик одати чаён буржи вакилини ҳайратга туширади.

Умуман, бу бурж вакиллари бутун бир оила бўлиб яшамаганликлари дуруст. Негаки, чаён буржи вакили ҳам, арслон ҳам эҳтиросга бой. Бундай эҳтирос ортида кучли рашк яширин.

Демак, рашк туфайли катта жанжаллар тўхтамайди. Крлаверса, арслон буржи вакили чаён буржи вакилининг оилабоши бўлиб крлишига тоқат қила олмайди. Бу жиҳатдан ўзини хўжайин дея ҳисоблайди.

Баъзи хрлларда арслон буржи вакили ён беришга уриниб кўради. Чаён буржи вакилини тушунишга, тақ- дирга тан беришга ҳаракат қилади. Афсуски. бу ҳам иш бермайди. Рўзғорнинг майда-чуйда муаммолари олдида иккала бурж вакили ҳам ожиз эканликлари кўриниб крлади.

Чаён буржи вакили аёл бўлса. ё тез-тез жанжаллар ўйлаб топиб, арслон буржи вакили — эркакнингтоқатини тоқ қилади, ёки индамасдан кўз ёш қилганча крлаверади.

Худо курсатмасин, иккалалари хам ақл. фаросат, маданият бобида анча орқада крлган бўлсалар. бундай жанжалларнинг кети кўринмай крлиши хеч гап эмас. Аксинча бўлса. шу жумладан бир-бирларини юракдан сева олишса. хатоларни кечиришга одатланишса, улардан бахтли оила бўлмайди.

Ишда ҳам муаммолар йўқ эмас. Аввалига бир-бирла- ридан кўнгидлари тўқдек фаолият юритишади. Бошлиқ ҳисобланмиш чаён буржи вакилига арслон буржи ваки- лининг барча ишлари ёқиб тушади.

Ҳатто уни тез орада мукофотлаш ҳақида ҳам ўйлаб кўради. Лекин орадан маълум муддат ўтиб ўртада келишмовчиликлар юзага келади. Барчадан фақат фаоллик талаб этувчи чаён буржи вакили бошлиққа арслон — ходим ишонмай қўяди. Уни алдоқчиликда айблай бошлайди.

Топширилган юмушларни ўз вақтида адо этишни хоҳламайди. Кўрибсизки. ҳеч қанча вақт ўтмай ишдан кетишга мажбур бўлади.

Чаён — Паризод буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ қарама-қаршиликка бой хрдисалардан иборат. Вазиятни назорат қилиш иштиёқида ёнган паризод чаён буржи вакили келтириб чиқариши мумкин бўлган жанжалларнинг олдини олиш учун доимо ҳушёр туриши лозим. Ана шунда уларнинг бир-бирларига бўлган меҳри. муҳаббати янада алангаланиши мумкин.

Паризод — аёл барча ҳавас қилса арзийдиган уй бекасидир. У оиласи учун ҳар қандай душманга сира тап тортмасдан ҳамла қилади ва ўзини қурбон қилишга тай-ёр туради.

Чаён буржи вакили эса бундан унумли фойдаланишга ҳаракат қилади. Садоқатидан сўз очиб қасамлар ичади. керак бўлса паризод қошида тиз чўкади. Аммо ташқарида хиёнатлар сериясини давом эттираверади. Хиёнатни шу қадар усталик билан амалга оширадики. шўрлик паризод умуман ундан гумонсирамайди. Қалбида шундай туйгу пайдо бўлди дегунча ўзини койийди ва шундай жуфти борлигидан Яратгаига шукроналар айтади.

Лекин Чаён буржи вакили ҳам инсон. У паризоднинг тафакку- рини, фаросатлилигини, меҳрибон ва садокатлилигини етарлича баҳолайди. У жуфти учун ҳали керагича хизмат қила олмаганини, унинг учун эҳтирос биринчи дара- жали эмаслигини айтиб чарчамайди.

Аслида чаён буржи остида туғилган эркакни қўпол муомалали. эркаклар каби дангал аёллар кўпроқ қизиқтиради ва оиладан ташқарида худди шу тахлит жазман қидириш билан банд бўлади.

Ишда ҳам паризод доимо ҳушёр ва топқир, сабртоқатли. У чаён буржи вакили томонидан вужудга келиши мумкин бўлган хавфни тез илғаб, ўз вақтида тадбирини кўриб қўяди.

Агар паризод раҳбар лавозимида бўлса. шуни унутмаслиги керакки, чаён буржида туғилган ходим фақат ўзига ёққан юмушларнигина бажаришга одатланган. У кўрсатма ва босим остида умуман ишлай олмайди. Чаён буржи вакили билан жанжаллашишдан наф йўқ. Шундай экан, уни эркин ташлаб қўйиш кифоя. Ана шунда кўзланган мақсадларга эришиш мумкин.

Чаён буржи вакили раҳбарлик курсисида бўлганда буткул бошқача манзарани кўрасиз. У тирноқ орасидан кир қидирмайди, бўлар-бўлмасга жанжал кўтармайди. ходимларни арзимаган хатоси туфайли танқид остига ол- майди.

Чаён — Тарози буржлари орасидаги мослиги

Бу итгифоқ икки бурж вакилига ҳам беҳисоб ҳузур ва хотиржамлик бахш этади. Тарози буржининг тасаввурида чаён буржи вакили гўзаллик ва ақл бобида тенгсиз ҳисобланса, чаён буржи вакили тарози буржида туғилган жуфтининг меҳрибонлиги, эътиборидан ҳайратга тушади. Айниқса, унинг ўз жуфти учун ҳар қандай қийин-чиликка тайёр туриши чаён буржи вакилини қаттиқ ҳаяжонга солмасдан қолмайди.

Маълумки, чаён буржи вакили кўп хрлларда ёдғиз қолишни, шу аҳволда келгуси режалар ҳақида ўйлаб олишни хуш кўради. Бундай вазиятда кимдир унга халал беришини истамайди. Гарчи шу нарсани тарози буржи вакили яхши билса-да. барибир қўрқувга тушади. Уни жуфтининг ўзидан узоқлашиб кетиши мумкинлиги ташвишга солади.

Икковларининг ҳам мақсадлари бир. Фақат абадий мухаббат. Улар идеал ва мангу мухаббатга етиш амримаҳол эканини яхши билишади. Аммо интилишдан тўхташмайди.

Тарози барча муаммоларни тинч йўл билан ечиш тарафдори. Чаён буржи вакилига эса бу одат сира ёқмайди. У муаммоларни каттиққўллик. шафқатсизлик билан ҳал этишга ўргангаи.

Иккала бурж вакили ҳам ўта хаёлпараст. Дунёни ўзларича тасаввур этишади. Ҳаётни хаёлотларлан иборат деб ўйлашади. Шунга қарамай. барибир оилавий юмушларни баравар адо этишади.

Иккала буржи вакили ҳам шинаванда, рўзғор икирчикирларидан чўчимайди. Бўлар-бўлмасга юзага келадиган жанжалларга тоқат қила олишмайди.

Келишмовчилик фақат эҳтирослар бобида пайдо бўлиши мумкин. Чунки чаён буржи вакили ўта эҳтиросли. тарози буржи вакиди эса аксинча. бу масалага совуққонлик билан ёндашади. Айниқса, эркак чаён буржида туғилган бўлса. бундай келишмовчиликлар хиёнат билан тугаши ҳеч гап эмас.

Агар чаён буржида туғилгаплар тарози буржи вакили билан бир умр яшаб қолишни хоҳлашса, асло унга ҳаётни, қанлай яшашни ўргатмаганлари маъқул. Шунда бу никоҳ абадий сақланиб крлади.

Ишда эса тарози буржи вакили чаён буржида туғилган ҳамкорининг кайфияти билан ҳисоблашишга маж- бур. Негаки, чаён буржи вакиллари ишни тонгда қай ёнбоши билан турганига қараб режалаштиришади.

Чаён — Чаён буржлари орасидаги мослиги

Бу муносабатларни ташқаридан кузатган одам ҳайрон бўлади. Бир хил бурж вакилининг асабийлиги. бирбирига нисбатан қўпол муомалада бўлиши ҳеч кимнинг эътиборидан четда крлмайди.

Бироқ улар учун айнан шундай муносабат жуда фойдалидир. Уларга фақат олға босишга бир-бирларини тан олмаслик. оилада фақат узини хўжайин деб билишлик ундаб туради.

Улар бир-бирларидан зўрроқ, кучлироқ бўлишга уринишаркан, бундан ўзлари хам рохатланишади. Афсуски. аксар хрлларда бу мусобақалар айрилиққа олиб келади.

Бу иттифоқ ҳам қизиқ, ҳам хавфлидир. Чаён буржи вакиллари жуда қайсар, рашкчи. унча-мунчани назарписанд қилмайдиган даражада мағрур. Агар оилада ўз мақсадига эриша олмаса, ҳеч нарсадан қайтмайди. Ўз жуфтини хавфли душмани сифатида кўра бошлайди.

У кўп хрлатларда ёлғиз крлишни хоҳлайди. Ана шундай вазиятларда жуфтлик маълум маънода бир-бирига ён бериши лозим. Балки шунда ўртадаги муносабатларга айтарли путур етмас. никоҳ узоқ муддатга сақланиб крлар. Агар улар бир-бирларига эндигина кўнгил қўйган бўлишса, шубҳасиз, ўз вақтларини ўта мазмунли ўтказишлари тайин.

Фақат никоҳдан ўтишга шошилмаганликлари маъқул. Токи улар оилада аслида ким хўжайин бўлиши. ким итоаткор, умуман, оилада ким қандай ролни ижро этиши хусусида бир қарорга келиб олишсин. Шунда биргаликдаги ҳаёт ширин кечиши табиий.

Иш масаласида чаён буржи вакиллари топқир. ижодкор ва рўзғор учун жонни фидо қилувчи шахслар ҳисоблангани сабабли муаммолар юзага келмайди. Тўғри, бир хил бурж вакилининг бир-бирига мослашиши, ўрганиши. кўникиши осон кечмайди.

Тижоратда чаён буржи вакиллари таваккалчиликни. фириб ёрдамида иш кўришни маъқул топганлари сабаб муваффақиятларга эришишлари амри махрл.

Чаён — Ўқотар буржлари орасидаги мослиги

Чаён буржи вакили бир нарсани ёдида сақлаши лозим. Ўқотар буржида туғилганлар эркинликни, дунёнинг турли бурчакларига саёҳатлар уюштиришни хуш кўришади. Агар никоҳ омадли кечишини хоҳласа. чаён буржи вакили шуларга тоқат қилган хрлла, ўзининг инжиқлик- ларини, рашкчилигини ташлагани маъқул.

Ўқотар буржи вакили ҳам бир нарсани унутмасин. Чаён ўзгаларнинг юзига қараб нима ишлар қилиб юргани. нима демоқчилигини англаб олишга устаси фаранг. Ўқотар буржи таваллул топган эркаклар ўта магрур бўлишади. Ваҳоланки, бу хислат чаён буржи вакилларига ҳам бегона эмас.

Шундай экан, чаён буржи вакили бўдмиш аёл ўз вазифасини. мажбуриятларини тўғри англаган хрлда шу мағрурликдан воз кечиши ва ҳақиқий аёл бўлиб қолиши керак.

Иккала бурж вакили ҳам эҳтирос бобида тенгсиздир. Ана шу эҳтирослар уларни ҳаётла кўплаб аҳмокрна ишларни қилишга мажбур этади. Ўқотар буржи вакилининг ўзини кўпроқ севиши, рўзғордаги икир-чикирлар туфайли келиб чиқадиган майла-чуйда жанжаллар икки бурж вакили орасидаги муҳаббат оловига аста-секинлик билан сув сепиб, охир-оқибатда ўчиради. Кўрибсизки, айрилиқдан бошқа йўл қолмайди.

Башарти чаён буржи вакили эркак бўлса, ўзининг сабабсиз рашки билан ўқотар буржида туғилган аёлнинг сабр косасини тўлдириши мумкин. Худо кўрсатмасин, уни ўзига бўйсундиришга уринса борми, жуфтидан осонгина айрилади-қолади. Негаки. бу аёл ўзини дунёдаги барча инсонлардан юкрри ҳисоблайди.

Ҳаётда нималар бўлмайди дейсиз. Чаён буржи вакили ҳам фаришта эмас. Кунларнинг бирида ҳаётла оғир машаққатларга дуч келди. ўзини англашга ҳам куч топа олмай аросатда крлли дейлик.

Ана шунда ўқотар буржи вакили унинг жонига оро киради. Уни ҳам моддий, ҳам маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаб ҳаётга қайтаради. Бунинг учун чаён буржи вакили ўкртар буржи вакилининг имкониятларига. қобилиятига тан бериши лозим. Ҳурматлашга, қадрлашга ўрганиши зарур.

Ишда ўкртар буржи вакили раҳбар лавозимида бўларкан, у чаён буржи вакилига ўзи севган машғулотларни топиб бера олади ва ишга совуққонлик билан муноса- батда бўлишига эътибор бермайди.

Чаён буржида туғилган раҳбар эса унутмаслиги лозимки, ўқотар буржи вакилига босимлар утказишдан умуман наф йўқ. Уни бўйсундириш қийин. Мағрурдик йўд бермайди. Лекин раҳбар унга кичикрок бўдса-да. давозим тақдир этиб, ихтиёрига бир неча ходимдарни топшириб кўйса, ҳар кандай муаммога ечим топади. Раҳбарга нисбатан юксак ҳурмат кўрсатади.

Чаён — Тоғ эчкиси буржлари орасидаги мослиги

Бу иттифоқ икки бурж вакилининг шахсий манфаатдарига асосданади. Чаён тоғ эчкисига ҳиссиёт. эҳтирос туфайди тадпинса, тоғ эчкиси жуфтидан моддий манфаат қидиради. Чаён буржи вакиди шу нарсани ёдидан чиқармасдиги керакки. тоғ эчкиси буржи вакиди ўз ҳисдарини ошкор этмайди. Ўзини жуфти қаршисида ожиз кўрсатиб қўйишдан қўрқади.

Умуман, бу никоҳ жуда мустаҳкам ва узоқ вақт давом этади. Фақат жуфтдик руҳий, маънавий жиҳатдан мукаммаддикка эришишлари тадаб этидади. Удар қанча ўздари- ни севишга муккаларидан кетмасалар, никоҳ шунча мустаҳкамланаверади. Биргалашиб энг оғир муаммоларни ҳад этишса. рўзғор икир-чикирларига тенг муносабатда бўлишса, жуфтлик дунёдаги энг бахтли инсонларга айла-нишган бўларди.

Тоғ эчкиси табиатан жуда оғир, босиқ. Ана шу жиҳати салга хрвлиқиб кетаверадиган чаён буржи вакилини бир меъёрда ушлаб туради. Чаён буржи вакили қанча жаҳл отига миниб, дунёга жар солмасин. тоғ эчкиси буржи вакили уни жуда силлиқлик билан ҳовуридан туширади.

Агар чаён буржи вакили эркак бўлса. жуда маъқул эди. Аммо чаён буржида туғилган эркакларни уйдантириш қийиндан қийин. Худо кўрсатмасин. тоғ эчкиси ва чаён буржи вакидлари оила қургач. хўжайинликка бара- варига даъвогар бўлишса. бу катта жанжалларга олиб келиши муқаррар.

Бу никоҳдан гўзал ва ақл-фаросатли фарзандлар дунёга келишини юлдузлар алоҳида башорат қилишган.

Ишда икки бурж вакили ҳамиша бир-бирларини яхши тушунган ҳолла бемалол шерикчилик килишали ва ҳар қандай мушкул вазифаларни аъло даражала удлалай олишади.

Чаён — Қовға буржлари орасидаги мослиги

Бу никоҳда чаён буржи вакили ўзининг инжиқлиги, бесабаб рашки билан ковға буржида туғилган жуфтининг сабр косасини тўлдириши мумкин. Аммо барибир бу жуфтликла чаён буржида туғилганнинг айтгани бўлади. Бунга эришиш учун у ҳар кандай айёрлик усулларидан эринмасдан. тап тортмаслан фойдаланади. Башарти, жуфтлик ўз позипиясини ўзгартириш ҳаракатига тушмасак, оиладаги вазият буткул чалкашиб кетиши мукаррар.

Бу иттифоқ кайсарлик ва шу билан бир қаторда олийжаноблик эвазига юзага келади. Кимнинг олижаноблиги ҳақида юқорида ҳам айтиб ўтдик. Крвға буржи вакили гарчи жуфтининг баъзи киликлари, тутаётган ишлари ёқмаса-да. бунга кўл силтайли ва ўз хаёллари, максалдари билан бирга жим яшашга карор килади.

Бу оилада ковға буржи вакили оилабоши ҳисоблансада, бу ташкарилан караганда шундай туюлали. Ўта айёр ҳисобланган чаён буржи вакили жуфтига сира сездирмаган хрлда бу “лавозим»ни ўз зиммасига оғдира борали. Кўрибсизки. орадан маълум мудлат ўтиб крвға буржи вакили қандай итоаткорга айланиб колганини ўзи сезмай крлади. Чаён уни жуда устадик билан рўзғорлаги муаммоларни ҳал этувчи шахсга айлантириб кўяди.

Аввалида кучли эҳтирослар, суйиб-эркалашлар иккала бурж вакилини ҳам тўлик қониқтирарди. Бора-бора улар бир-бирларидан узоқроқ бўлишга интила бошлашади.

Агар крвга буржи вакили аёл бўлса. чаённинг барча айёрликлари-ю. инжиқликлари. рашкига кўз юмади. Негаки, у чаён буржи вакили тимсолида арслонкелбат бир шахсни. суюкли оиласининг муиосиб хўжайинини кўради. Бу чаён буржида тугилган эркакка шу қадар ёқиб тушалики, узоқ вақт гўё еттинчи осмонда парвоз қилади.

Аммо кунларнинг бирида қараса. қовға буржида туғилган аёли ўзидан-да кўпроқ имконият. крбилият, яхши фазилатларга эгалик қиларкан.

Аслида бу жуфтликда қовға буржи вакили эркак ва чаён буржи вакили аёл бўлгани маъқул. Шунда никоҳ мустаҳкам бўлади ва бир умр сақланиб крлади. Бу жуфтликда оилага нисбатан мажбурият ҳисси. болаларга эътибор жуда ривожланган.

Ишла уларнинг тажрибали, тадбиркор бўлишлари талаб этилади. Чаён буржи вакили ходим сифатида тез-тез ишдан норозиликларини намоён этиши мумкин. Бу эса крвға буржида туғилган раҳбарга ёқмайди. Йўқ, бунақаси кетмайди. Раҳбармисиз. чаён буржи вакилига ўзига ёқиб тушадиган вазифаларни юкланг.

Мабодо раҳбарлик чаён буржи вакили зиммасида бўлса. крвға буржида туғилган ходим билан фақат дўстона муносабатлар юритиши лозим.

Чаён — Балиқ буржлари орасидаги мослиги

Бу жуфтликнинг одамлари. қизиқишлари, дўстлари. дунёқараши ва ҳаётга муносабатлари бир хилдир. Балиқ буржи вакили чаён буржи вакили учун худди боладай гап. Чаён буржида туғилганлар эса балиқ буржи вакили учун маънавий раҳбар. Унга қараб чаён буржи вакили ҳаётга муносабатларини ўзгартириб боради, севишни ўрганади.

Лекин бу жуфтликда яна чаён буржи вакили вақт ўтиши билан хўжайинликни даъво қилишга ўтади. Унинг ўзини ўзи севиши-ю. баъзи ёқимсиз хатти-ҳаракатларидан балиқ буржи вакили азобланади. Шундай лаҳзалар бўладики, у чаён буржида туғилган жуфтини ташлаб узоқ-узоқларга бош олиб кетишни ихтиёр этади.

Икки бурж вакилини ташқарида эмас, ўз оиласида жиддий муаммолар кутади. Қизиғи. биргаликдаги ҳаёт қанча ранг-баранг ва нотинч бўлса. улар бир-бирларини шунча кўпроқ сева бошлашади. Икковлари ҳам рўзғор юмушларига шўнғиб кетишни хоҳлашмайди.

Икковлари ҳам ўтмиш хаёли билан яшаш тарафдори ва бир-бирдарига жисмоний имкониятга караб муомала килишади. Албатта. уларнинг ҳавас килса арзигулик жиҳатлари ҳам йўк эмас. Масалан. бир-бирини тушуниш, ҳаётнинг мушкул вазиятларидан чикиб кета олиш факат уларга хос фазилатдир. Крлаверса, улар ўта аклли ва сабр-токатлидирлар. Фақат якин ўтмишдаги аразлар бир четга суриб қўйилса. уларнинг ҳаёти янада ширин кечиши тайин.

Ҳиссий мукаммаллик ҳам балик ва чаён буржини бир-бирига боғлаб туради. Гарчи балик буржи вакили чаённинг сўзларини эшитмаган каби жим ўтирса-да, барибир бир нарсани унутмаслик лозим. У гапираётган одамнинг хаёлидан нималар кечаётганини озми-кўпми пайкаяпти ва керак бўлганда ўз сўзини айтиши мумкин.

Ишда яхшиси раҳбарлик балик буржи вакилига топширилгани маъкул. У ишни ажойиб тарзда ташкил этиб. холимлар билан ишлашни билади. Факат чаён буржи вакилига нисбатан қўпол муносабатда бўлмагани яхши. Акс хрлда у кўл силтаганча барча ишни ташлаб кетиши ҳеч гап эмас.

Чаён-раҳбарга эса мураккаб феъл-атвор эгаси бўлмиш балиқ буржи вакили билан тил топишиш осон кечмайди. Агар шу мақсадга эриша олса, омади чопгани. Балиқ буржи вакили сабр-тоқатли ва ишни чала-ярим ташлаб кетмайди.

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика