Informatika fanidan testlarInformatika testlar
Informatika fanidan testlar
01.1к.
Informatika fanidan testlar 5-sinf Infоrmаtikаdаn test 1-yаrim yillik uchun 1. Kоmpyuterning аsоsiy qurilmаlаri nimаlаrdаn ibораt? А) Mоdem, printer, mоnitоr
HAQIDA
Яндекс.Метрика