Тог эчкиси (22 декабрь — 20 январь) эркаклар ва аёллар характерлари мослиги

tog'-echkisi Muchallar

Мос жуфти: Сунбула. Чаён, Бузоқ.
Тўғри келмайдиган жуфти: Эгизаклар ва Қисқичбақа.
Ёқтирадиган ранги: яшил. қора. кўк. жигар ранг. сариқ ва бошқа барча тўқ ранглар.
Йўлдоши: Сатурн. Марс.
Омадли кунлари: сешанба, шанба.
Омадсиз кундари: душанба, пайшанба.
Ёқтирадиган гули: оқ чиннигул.
Омадли рақами: 5, 3. 7. 8. 14.

УМУМИЙ ТАЪРИФ

Бу бурж остида туғилганлар маънан ва жисмонан бардошли инсонлардир. Улар ўта ақлли ва қайсар. Шу боис уларни йўлидан адаштириш, қабул қилган қароридан қайтариш мушкул. Омад ҳамиша йўлдошидир. Тоғ эчкилари ўзини кўрсатишга ошиқмайди, аммо ўзини кўрсатиш мумкин бўлган барча соҳаларда уларни учратиш мумкин. Мақсади йўлида курашишдан, ҳар қандай ғовни енгишдан бўйин товламайди. Бировларнинг у ҳақидаги фикрлари уни унчалик қизиқтирмайди, ғийбатларга парво қилмайди.

Тоғ эчкилари эҳтиросларга кўпам берилавермайди. Бу билан Тоғ эчкилари ҳиссиз, демоқчи эмасмиз. Ташқи кўринишидан йўлаб бўлмас хўжайинга ўхшаса-да. ичида кўнгилчан, ширин сўз ва самимий муносабатларга муҳтож бир инсон яшайди. Ҳатто улар орасида ошкора хаёлпарастлари ҳам учраб туради. Лекин севги уларнинг кўзларини кўр. қулоқларини кар қилиб қўя олмайди.

Шунинг учун у билан муносабатларда эҳтиёткор бўлиш. якинларининг ҳурматини жойига кўйишингизга тўғри келали. Тоғ эчкиси сизни севса-ла, ҳис-туйғуларини кўпам ошкор этавермайли. Буни факат ҳис килишингиз мум- кин.

Хушёр ва узокни кўра билалиган Тоғ эчкилари билан беллашиб. уни ўзиб кетиш кийин. Бу мучал соҳибларининг яна бир хислати — ёши катта ва тажрибали инсонларни кадрлаиди. Агар руҳий хотиржамликка эришсалар, узок умр кўралилар.

tog'-echkisi-qo'y-burji

Тоғ эчкиси — Қўй буржи орасидаги мослиги

Тоғ эчкиси буржи остила туғилган инсонлар Қуёш Қўй буржига ўтган пайтила лунёга келган. Шунинг учун Тоғ эчкисининг Қўй билан айрим хусусиятлари тўғри келали. Бирок баъзан бир-бирини кўллашла кийинчилик туғилали. Кўй буржилагилар яширин ҳисларини ва фикрларини бекитиб юришга интилишали. Тоғ эчкиси эса ўз навбатила Кўйлан тартиб-интизомни талаб килали. Кўйла шубҳаланувчанлик ҳисси кучли, айникса, аёлларга нисба- тан. Тўғрисўз ва ишонувчан Тоғ эчкиси очик кўнгил бўлган Кўйнинг ваъласига вафо килишини кугали. Кўйлар эса ваъла беришлан чарчамайлилар.

Дастлабки вактларла хуш кайфият билан юрган Тоғ эчкиси Кўйнинг лоимий равишла аллаётганини сезгач. унлан каттик хафа бўлали. Улар ўртасилаги никоҳ икки ёклама ишончсизлик, зерикиш ва икки болалан сўнг бузилишига олиб келиши мумкин.

Севги алам ва тушунмовчилик билан аралашиб кетали. Бахт бўлса, оиланинг моллий шароитига боғлик. Кўй учун Тоғ эчкиси уй ва оила тимсоли. Тоғ эчкиси учун эса Кўй муваффакият рамзи. Агар оилала эр Кўй буржила бўлиб. Тоғ эчкиси хотин бўлса. бунга чилаш мумкин. Акс хрлла, бу никоҳ азобнинг ўзгинаси.

Агар иш бўйича улар ҳамкорлик килишса, бир-бирла- рига мос келали. Кўй ҳам, Тоғ эчкиси ҳам ўзининг ишини тез ва аъло даражала, жон-жаҳди билан бажаради.

Агар Кўй раҳбар, унинг қўл остида ишдайдиган ходим Тог эчкисида тугилган бўлса, ходимни крра ишларга кўмиб ташлаш яхши эмас. Қўйлар ҳар қанлай юмушга шиддат билан киришишни яхши кўради. Аммо бирон-бир ерга мақсадсиз бориб келишни ёқтирмайди.

Тоғ эчкиси — Бузоқ буржи орасидаги мослиги

Бузоқлар билан Тоғ эчкисини умид боғлаб туради. Уларнинг сабрлилиги бир-бирига ўхшайди. Тоғ эчкисининг ақлли хислати Бузоқларга ибратдир. Бу икки бурж вакиллари иззатталабдирлар. Ҳар қандай қийин вазиятлардан бемалол чиқиб кета оладиган икки бурж вакиллари маслаҳат беришга мойил бўлишади.

Уларни ўзаро ҳамма нарса боғлаб туради. Иккаласи ҳам ҳаётга реал кўз билан қарайдилар. Доим ниятини амалга оширишга ҳаракат қилишади. агар бу иккисига ҳам тааллуқли бўлса. Умрининг охиригача бир-бирларини қаттиқ севишади.

Бузоқлар Тоғ эчкисини яхши тушуна олганликлари учун эришган омадига бахр бера оладилар. У бор кучини ишлатиб бўлса-да, ўз жуфтига ёрдамлашади ва қандай қувонч бахш этишни ҳам билади.

Бу икки бурж никоҳининг жиддий камчиликларидан бири — доим тушкунликка тушиб қолиши ва ҳаётнинг паст-баландини бир хилда ушлаб туролмаслигидир. Шу даражадаги муносабатга боришининг сабаби — рашк, бир-бирига қаттиқ боғланиб крлганидир.

Иш бўйича ажойиб ҳамкор. Оғир ишларни ҳам эплай- верадилар.

Тоғ эчкиси — Эгизаклар буржи орасидаги мослиги

Эгизаклар Тоғ эчкиси билан оила қурсам дейди. Тоғ эчкиси эса буни хоҳламайди. Уларнинг иттифоқ топиши қийин ва узоқ сақланмайди. Сабр-тоқатли Тоғ эчкиси Эгизакнинг дайдисифат юришларига сабри етмайди. Тоғ эчкиси эрининг уйда бўлмаслигига кўникиши мумкин.

лекин такрорланаверадиган хиёнатни кечирмайди. Гарчи Эгизаклар хиёнатга унчалик аҳамият бермаса-да. Тоғ эчкиси учун бу ҳакикий фожиа. Бунинг устига. у ўзини доим севги ва диккат-эътибордан четда қолган, деб ҳисоблайди.

Улар ўртасидаги никоҳ оғриқли кечади. Тоғ эчкиси билан Эгизаклар бир-бирини тушуниши учун қисқа ва мантиқли гаплашиши мумкин. Эгизаклар Тоғ эчкисининг муваффақиятини, ғалабага бўлган интилишини қадрлайди.

Омадсиз, мижғов, фаҳм-фаросатсиз одамларни Эгизаклар ёқтирмайдилар. Тоғ эчкиси Эгизакларнинг айрим жиҳатларини ўзгартиришни талаб қилади. Эгизакниниг ўзгариши осон кечмайди…

Биргаликда иш юритишса, иттифоқи узоқ давом этади. Лекин бунақаси ҳаётда кам учрайди. Агар улар шерикчиликда иш қиладиган бўлса. Тоғ эчкиси Эгизакни танқид қилмагани маъқуд.

Яхшиси, унинг бир неча ишни бирваракайига бажараётганидан хурсанд бўлиши керак. Эгизаклар раҳбар бўлса, Тоғ эчкисининг ишчанлиги ва топшириқларни тез бажаришини қадрлайди. Тоғ эчкиси раҳбар бўдса, Эгизаклар кўп сайр қилишни ва одамлар билан мулокртда бўлишни хуш кўришларини эътиборга олиши керак. Хизмат сафарларига юборишга энг яхши номзод хам — Эгизак.

Тоғ эчкиси — Қисқичбақа буржи орасидаги мослиги

Бу иттифоқ икки бир-бирига қарама-қарши бўлмиш бурж вакиддари учун синовлардан иборат бўлади. Худо кўрсатмасин, улар аравани икки томонга торта бошлашса борми, бу оилага кўз кўриб қулоқ эшитмаган кулфатлар ёғилиши ҳеч гап эмас.

Шунга қарамасдан. улар бир-бирларини тўлдириб, аҳил оила ташкид этишлари мумкин. Икковлари ҳам ақлли. маданиятли ва ҳиссиётларга бой. Фақат ёш орасида жиддий фарқ бўлиши шарт.

Иш масаласида ҳам улар топқир. изланувчан бўлганлари боис, тез тил топишиб, сезиларли натижадарга эришишади. Биргаликда ҳар қандай муаммоларни аъло даражада ҳад эта бидишади. Агар тоғ эчкиси раҳбар давозимида бўлса, кискичбака буржи вакилининг имкониятларини ҳисобга олиши ва ортикча юмушларга кўмиб ташламаслиги керак.

Тоғ эчкиси — Арслон буржи орасидаги мослиги

Улар биргаликда юкрри чўккилар сари интилишади ва омадга эришишади. Крлаверса, Арслон буржи вакили тоғ эчкиси буржи вакилининг барча яхши фазилатларини кадрлаши лозим. Шунда биргаликдаги ҳаёт янада ширин кечади.

Аммо бу иттифок ҳам ўта мустаҳкам деб бўлмайди. Вакт ўггани сайин арслон буржи вакилига тоғ эчкиси буржи вакилининг баъзи жиҳатлари ёкмай крлади. Мабодо улар ҳисоб-китоблар асосила турмуш қурмаган бўлишса. бир кун келиб арслон ўз жуфтини ташлаб кетиши тайин. Тоғ эчкиси буржи вакили шунинг учун ҳам биринчи нав- батда тўгри сўз, ҳалолликка эътибор каратиши зарур.

Арслон буржи вакили тоғ эчкисини тер тўкиб ишлаб. уни молиявий таъминлаб турган вактда жуда кадрлайди. Тоғ эчкиси ҳам бундай эътиборни. иззатни кўриб боши осмонга етади. Бирок бу вактинча эканини билмайди. Қачонки, тоғ эчкиси мўмай даромад тополмай крлса. тамом, арслон буржи вакили шу заҳоти уни ташлаб кетиш ҳаракатига тушади.

Ишда тоғ эчкиси буржи вакидидан ўтиб тушадиган яхши ходим йўк. Шу билан бирга раҳбарликни ҳам кртира олади. Факат бир камчилиги шундаки, у ўзини ўзи танкид остига олаверади. Бу арслон буржи вакилига уии камситиш имконини бериши мумкин.

Тоғ эчкиси — Паризод буржи орасидаги мослиги

Бу икки бурж вакилининг иттифоки ўзаро ҳисоб- китобларга асосланган. Паризодга тоғ эчкиси буржи вакилининг тажрибалилиги. ўз максади йўлида тинимсизизланишлари ёқади. Паризод эса унинг учун маънавий ўсиш тимсоли бўлиб қолади. Бундан ташқари, мухаббат бобида улар бир-бирларини тўлдирган хрлда ахил ҳаёт кечиришади.

Икковлари бир-бирларининг барча жиҳатларини қадрлашади. Икковлари ҳам ўта эҳтиросли ва бир-бирларига деярли хиёнат қилишмайди.

Ишда тоғ эчкиси буржи вакили раҳбар лавозимида бўлгани маъқул. У паризодни ходим сифатида қадрлай билади. Лекин тижоратдаги шерикчилик уларга кўзланган натижаларни бермайди.

Тоғ эчкиси — Тарози буржи орасидаги мослиги

Бу иттифоқ ҳам шартнома асосига қурилади. Лекин тарози буржи вакили сўнгги нафасигача тоғ эчкиси буржи вакили қаршисида ички маданиятини йўқотмайди. Фақат у жуфтини ҳиссизлик, эҳтироссизликда айблаши мумкин. Ана шу нарса улар орасига совуқчиликлар тушириши мумкин.

Агар улар турмуш қуришни хоҳлашган бўлишса, бир ташкилотда меҳнат қилганлари маъқул. Шунда бир-бирларини тезроқ ўрганишади.

Афсуски. ўзаро яқинлик. эҳтиросли онлар узокқа чўзилмайди. Орадан ҳеч қанча ўтмай. улар бир-бирларидан нафратлана бошлашади. Айниқса, тарози буржининг доимий инжиқликлари тоғ эчкиси буржи вакилининг сабр косасини тўлдиради.

Қолаверса. бу оиланинг мустаҳкамлиги учун молиявий тўкинлик ҳам катта роль ўйнайди. Тарози буржи вакили йўқчиликка сира тоқат қила олмайди.

Ишда бу икки бурж вакили бир-бирларини қадрлашади. Бир мақсад йўлида иноқлик билан иш юритишади.

Тоғ эчкиси — Чаён буржи орасидаги мослиги

Бундай иттифоқ катта куч, азоблар ҳисобига юзага келади. Чаён эҳтирослар қуршовида крлиб, азобланса. Тоғ эчкиси ўртадаги яқинликдан моддий манфаат қидириш ҳаракатида бўлади.

Чаён бир нарсани бидиши лозим: Тоғ эчкиси ўз эҳтиросларини ҳадеганда ошкор этавермайди. Буни ожизлик белгиси деб ҳисоблайди. Уму- ман. бу иттифок узок муддат ва мустаҳкам кечади.

Тоғ эчкиси ва Чаён яхши дўст ва бир-бирига якин инсонлар ҳисобланишади. Мураккаб муаммоларни ҳал этишда улар бир-бирларини бажонидил кўллаб-кувватлашади.

Улар биргаликда ижодий масалаларни ҳам ҳал кила олишади. Факат бир иарса бор. Чаён эркак бўлса. уни уйланишга кўндириш жуда мушкул. Улар ўртасидаги никоҳдан жуда чиройли, аклли фарзандлар дунёга келади.

Иш масаласида Тоғ эчкиси ва Чаён бир-бирларини жуда тез тушуна олишади ва окибатда яхши шерикларга айланишади. Чаён ишда ҳеч качон дангасадикка йўл кўймайди. Чунки буни ўзини ҳаддаи зиёд ҳурмат килади- ган Тоғ эчкиси ёктирмаслигини билади.

Тоғ эчкиси — Ўқотар буржи орасидаги мослиги

Ўкотар эркинликни унчалик хуш кўрмайди. Ана энди уни айнан Тоғ эчкиси моддий томондан кўллаб-кувватлаши, хавфсизлигини таъминлаб бера олиши мукаррар. Лекин Тог эчкисига Ўкртарнинг енгил фикрлаши сира маъкул эмас.

Шунда ҳам икки хид фикрлайдиган. ҳаётга турлича бахр берадиган бу икки шахс иттифоки ўз манфаатлари йўлида арзирли натижаларга эришиш учун кўл келади. Тог эчкиси Ўкотарни ўз шахсий ҳиссиётлари объектига айлантирса, Ўкртар шеригининг ишончига кириб. барча ишларни унга ёкадиган даражада адо этишга уринади. Эҳтирослар бобида эса Ўкртар бемалол Тоғ эчкисини кувиб ўта олади. У Тоғ эчкисини жуда зерикарли, янгиликка интилмайдиган одам сифатида бахрлайди.

Йўк, улар бир-бирларини ҳеч качон тушуна олишмаса керак. Негаки, Тоғ эчкиси Ўкотар билан никоҳдан ўтишдек масъулиятли ишга кўл уришда ҳадеганда бир карорга кела олмайди. Мабодо балоғат ёшига етган бўлса.

Ишда эса Тоғ эчкиси Қовғага зарур муҳитни яратиб бериш имконига эга эмас. Бу йўлда қанча интилиб, ҳаракат қилмасин, Крвға бунга ўзи мустакил эришишни маъқул деб билади.

Тоғ эчкиси — Балиқ буржи орасидаги мослиги

Тоғ эчкиси ва Балиқ яхши келишишади. Балиқнинг ёнида Тоғ эчкиси ўзини хотиржам ҳис этади.

Агар кунларнинг бирида Тоғ эчкиси қандайдир жиддий муаммоларга дуч келса-ю, Балиқ ўз хавфсизлиги ҳақида қайғуришни бошласа, улар ўртасида ишонч ўзўзидан йўкрлади ва буни тиклашнинг сира иложи йўқ. Икковлари ҳам ўзлари билан ўзлари бўлиб қолишади.

Тоғ эчкиси ва Балиқ ўртасида романтика камроқ бўлиши мумкин. Аммо шунга яраша жанжал. келишмовчиликлар ҳам деярли кўзга ташланмайди.

Тоғ эчкиси ҳамда Балиқ иш масаласида, дўстлик, муҳаббат, никоҳда бир-бирларига жуда мос келади. Никоҳ уларга маънавий ўсиш ва ривожланишда катта кўмак беради. Улар нафақат оилавий ҳаётни ёқимли кечиришади, балки. иш, фанда ҳам жуда мос шериклар ҳисобланишади. Агар Балиқ оилада бирор хатоликка йўл қўйса ва бунинг оқибатида ўзаро келишмовчиликлар юзага келса, бир кун келиб Тоғ эчкиси қўл силташи ва ҳамма- сига барҳам бериши ҳеч гап эмас. Шунинг учун ҳам Балиқлар ўзларидан келиб чиқиб. ҳар бир масалага ҳушёрлик билан муносабатда бўлишлари талаб этилади.

Балиқ жуда нозиктаъб ва сирли. У ўзидаги мана шу ноёб фазилатлар билан Тоғ эчкисини яшашга ўргата олади. Ҳатто қалбидаги муҳаббат оловини алангалатиш- га ҳам крдир.

Агар ўз ишига уста бўлса. ишда Тоғ эчкиси Балиқ раҳбарнинг барча буйруқларини сўзсиз адо этади. Сабаби, Тоғ эчкиси инсонлардаги бу хислатни жуда ҳурмат қилади. Молиявий ҳамкорлик Тоғ эчкиси ва Балиқлар учун омадлидир.

Бир сўз билан айтганда, бу оила муҳаббат эмас. ҳисоб-китоб билан, етти ўлчаб бир кесиб курилган. Йўқ. улар бир-бирларига хиёнат килишмайди.

Иш масаласида улар тоғни толкон қилишга крдир. Икковлари ҳам то бир максадга етмагунча бетиним ишлашади. Ҳар кандай мураккаб вазифани ҳам биргаликда осон ҳал килишади. Икки тог эчкиси ўртада тижорат фирмасини ташкил этишса борми, бир дунё даромад эгалари бўлишарди.

Тоғ эчкиси — Қовға буржи орасидаги мослиги

Ўртадаги никоҳ узок давом этмайди. Крвғага мустакиллик ва хилма-хиллик. Тоғ эчкисига аниқ мақсад керак. Тоғ эчкиси ҳамда Крвға ўртасида ҳаётга турлича қарашдар туфайли келишмовчиликлар юзага келади. Чунки бир нарса аниқ. Тоғ эчкисини кўпроқ моддий манфаат- дорлик қизиқтиради.

Икковлари ҳам ўз ҳисларини бир-бирларидан сир тутишни маъқул кўришади. Шунинг учун бўлса керак, Қовға ўз шеригини етарлича романтик эмас деб ҳисобласа. Тоғ эчкиси унга хилма-хиллик, ранг-баранглик етишмаслигида айблайди.

Гарчи улар бирга пайтларида ўзларини жуда яхши ҳис этишса-да. барибир жанжалдан тийила олишмайди. Крвғанинг сергаплиги. масъулиятни тўлиқ ҳис эта олмаслиги Тоғ эчкисининг ғашига тегади.

У, ахир. рашкчи! Крвға эса рашк учун сабаблар яратаверади. Лекин Крвғага ҳам осон тутиб бўлмайди. Доимо уйда ўгиравериш кимга ҳам ёқиб тушарди дейсиз. Қаерларгадир кетгиси, саргузаштларга бой ҳаёт уммонига шўнғигиси келади-ю, Тоғ эчкисининг рашки бунга сира йўл бермайди. Шу сабабли ҳам улар тез орада ажрашиб кетишади.

Ўкртардан ҳам худди шундай масъулиятни талаб этади. Ўқотарга эса хоҳ эркак. хоҳ аёл бўлсин, бу талаб маъкул тушмайди. Кўрибсизки, ўртада жанжал бошланиши ҳам ҳеч гап эмас.

Эркак-Тоғ эчкиси бир умр Ўкртар аёлининг хизмати- ни килиб, ҳатто унинг шубҳали танишларига ҳам кўл силтай олади. Агар аёл-Ўкртарнинг феъли тор бўлса. улар бир умр бир-бирларини азоблаб ўтишлари тайин.

Иш юзасидан Ўкртар каби ўта тажрибали раҳбар кўл остида Тоғ эчкиси буткул ўзгариб кетиши мумкин. У раҳбарнинг ҳар бир кўрсатмасини сидкидилдан бажаради. Ўкртар учун бир нарса муҳим: раҳбарнинг эътибори- ни крзониш.

Агар Ўкртар ва Тоғ эчкиси ўзаро ҳамкорликда тижорат билан шуғулланишса, икковларига ҳам омад кулиб бокади.

Тоғ эчкиси — Тоғ эчкиси буржи орасидаги мослиги

Никоҳ жуда мустаҳкам, аммо зерикарли, дўстлик совуккон кечади. Иш юзасидан ўзаро муносабат. ҳамкорлик ижобий кечса-да, омад олиб келмаслиги мумкин. Яқин муносабатга киришаётиб, Тоғ эчкиси ўзига ташкаридан бир разм солиб кўрса ёмон бўлмасди.

Сиз истаган муносабатларга эришиш учун иккингизнинг максад- ларингиз бир бўлиши лозим. Бу максад учун эса бор имкониятларингизни ишга солишга эринманг.

Турмушда улар икки хил фикр. дунёкараш эгалари эканликларини пайқамай, нуқул жанжаллашаверишади. Кейинчалик сезиб крлишади-ю, дархрл хатоларини тузатишга киришишади. Кўрибсизки, жанжаллар ҳам барҳам топиб, улар ҳаётида тотли лаҳзалар бошланади.

Тоғ эчкиси ўз уйини жонидан ортиқ кўради. Қачон қараса, жиҳозларни у ёқдан-бу ёққа кўчиргани-кўчирган. Тинчлик, осудаликни. пар ёстиқларда маза қилиб ухлашни, фақат рангли, қимматбахр телевизорларни томоша қилишни яхши кўради. Бу оилада ишқий саргузаштларга чанқоқлик сезилмайди. Негаки, улар иккиси ҳам дунёга

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика