Biznes reja
Psixikaning fiziologik mexanizmlari
0142
Psixikaning fiziologik mexanizmlari Psixikaning fiziologik mexanizmlari   Psixikaning reflektor tabiati, xususiyati to’g’risida mulohaza yuritilganda rus olimi I.
HAQIDA
Biznes reja
Psixika va aks ettirish
0281
Psixika va aks ettirish Psixika va aks ettirish   Psixika — bu yuksak darajada tashkil topgan materiyaning sistemali xossasi (xususiyati), sub’
HAQIDA
Biznes reja
Ongning paydo bo’lishi va uning ijtimoiy tarixiy moshiyati
0510
Ongning paydo bo’lishi va uning ijtimoiy tarixiy moshiyati Ongning paydo bo’lishi va uning ijtimoiy tarixiy moshiyati   Inson psixikasi bilan yuksak
HAQIDA
Biznes reja
Odam va xayvon emotsiyalari
0136
Odam va xayvon emotsiyalari Odam va xayvon emotsiyalari   Shaxsning emosional holatlari va kechinmalarining psixologlar va fiziologlar tomonidan eksperimental
HAQIDA
Biznes reja
O’quv faoliyati motivlari to’g’risida mulohazalar
0144
O’quv faoliyati motivlari to’g’risida mulohazalar O’quv faoliyati motivlari to’g’risida mulohazalar   Psixologik ma’lumotlarga ko’ra, har qanday
HAQIDA
Biznes reja
Motivasiya va motivlarning nazariy muammolari
0121
Motivasiya va motivlarning nazariy muammolari Motivasiya va motivlarning nazariy muammolari   Motiv va motivasiya muammosi jahon psixologiyasida turli
HAQIDA
Biznes reja
Motiv muomalasi va uning yechimiga doir mulohazalar
046
Motiv muomalasi va uning yechimiga doir mulohazalar Motiv muomalasi va uning yechimiga doir mulohazalar   Sobiq sovet psixologiyasi motivlar muammosini
HAQIDA
Biznes reja
Motiv klassifikasiyasi
054
Motiv klassifikasiyasi Motiv klassifikasiyasi   Jahon psixologiyasi fanining nazariy mushoshadalariga va o’zimizning shaxsiy ma’
HAQIDA
Biznes reja
Iroda to’g’risida tushuncha
0276
Iroda to’g’risida tushuncha Iroda to’g’risida tushuncha Borliqni aks ettirish, faoliyatni muayyan yo’nalishda tashkil qilish, muammolar yechimini egallash
HAQIDA
Biznes reja
Iroda nazariyasi va tadqiqoti to’g’risida tushuncha
0402
Iroda nazariyasi va tadqiqoti to’g’risida tushuncha Iroda nazariyasi va tadqiqoti to’g’risida tushuncha   Irodaning tadqiqoti uzoq tarixga ega bo’lib
HAQIDA
Яндекс.Метрика