Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari

Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari

Vatanparvarlik xis-tuyg’usini basholash mezonlari

Inson yer kurrasining shokimi, qudratli tabiat tomonidan in’om qilingan betakror ne’mati, aql-zakovati bilan mo’jizalar yaratuvchi, biosfera va noosfera to’g’risidagi boy bilimlar, taassurotlar, tajribalarning egasi b o’lishdan qat’i nazar- u muayyan fazoning, vaqtining, harakatlarning shukim ostida shayot va faoliyat ko’rsatishga moslashgan, uzoq ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davrida unga odatlangan. Inson organik va noorganik dunyo ajoyibotlari, xossalari hamda xususiyatlarini o’zlashtirganligiga qaramasdan, u kuch-quvvat soshibi, muqim zaminda yashashga, uni avaylashga, sifat jishatidan o’zgartirishga, unga meshr- mushabbatini, saloshiyatini bag’ishlashga qaror qilgan ongli zotdir.

Xuddi ana shu ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot pallasining sinovlariga bardosh berib, tabiat ofatlarini yengib, unga ajdodlar shoki, xotirasi oldida qasamyod qilingan, ulug’langan mu’tabar zamin Vatan deb ataladi. Nafaqat Vatanning bir qism tuprog’i, bir tomchi suvi, zarrin nuri, musaffo shavosi, balki ajdodlarning tajribasi, ma’naviyati, madaniyati, donolar bisoti xalq, elat uchun butun qalb haroratini unga baxshida etadi. O’zbekiston o’zbeklarning va unda yashovchi boshqa xalqlarning ona diyori xisoblanib, asholining unga nisbatan iliq, samimiy xis-tuyg’ulari vujudga kelishi tabiiydir.

 

Mustaqil o’zbekiston Respublikasining xalqlarida vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirish va uni basholashga o’rgatish bolalarda, o’quvchi yoshlarda, voyaga yetgan kishilarda Vatanga mushabbat, sadoqat, g’urur kabi yuksak xislar tarkib topishiga xizmat qiladi.

 

Quyida respublikamiz fuqarolarida vatanparvarlik xissining shakllanganlik darajasini aniqlovchi mezonlar tizimini shukmingizga shavola qilamiz. Mazkur test-so’rovda xis-tuyg’uning motivi (harakatga keltiruvchi turtki), irodaviy jabshasi (qat’iyatlik), bilishga oid tomoni (kognitivlik), xulq-atvorni boshqarish (regulyativlik) vazifasi qamrab olingan.

 

Yo’riqnoma. Diqqat bilan quyidagi keltirilgan gaplarni o’qib chiqing va asosan har doim o’zingizni qanday xis qilasiz, sezasiz shunga mos keladigan o’ng tomonda berilgan javoblar qatoridagi son tagiga chizib qo’ying.

 

Test-so’rov shaxsning ruhiy holatlarida vatanparvarlik xis-tuyg’usini vujudga kelish darajasini aniqlashga yordam beradi. Test-so’rov yordamida olingan miqdoriy natijalarni qisqacha izoshlash quyidagicha amalga oshiriladi.

Test-so’rov varaqasi, asosan, ikki qismga bo’linadi. Ularning birinchisi shaxsning shayajonlanish darajasini ko’rsatadi, ikkinchisi esa xissiy holatlari.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика