Cевги cтатуслар

Статуслар севги

 

“Мен сени севаман” дейиш учун бир неча сония керак бўлади ва сизни қандай севишингизни кўрсатиш учун – бутун ҳаёт!

 

Related posts

Leave a Comment