Cевги cтатуслар

Статуслар севги

 

«Мен сени севаман» дейиш учун бир неча сония керак бўлади ва сизни қандай севишингизни кўрсатиш учун — бутун ҳаёт!

 

Related posts

Leave a Comment