Бизнесда Ракобатчилар

Biznes reja

Ракобатчилар

 

Махсулотингизни диверсификацияланг

Агар сиз уддабурон булсангиз, одамлар сизнинг килган ишингизни кучириб олишга харакат килишади. Бу хаёт конуни. Лекин таклидчилардан химояланишнинг зур усули бор — узингиз махсулот ёки хизматингизнинг бир кисми булинг. Узингизнинг ноёб фикрлаш тарзингизни сотаётган махсулотингизга киритинг. Махсулотингизга шундай нарса кушингки, уни бошкалар куша олмасин.

Zappos.comra каранг, у миллиардлаб оборотларга эга онлайн оёк кийимлар сотувчиси. /арроБдаги бир жуфт кедалар, Ғоod Ьоекегники ва бошка сотувчиларники билан бир хил. Zappos уз директори Тони Шеяпни хизмат курсатиши сифатининг устунлиги билан бошкалардан ажралиб туради, бу устунлик компаниянинг хар кандай харакати, хар бир хизматида акс этади.

/арроБнинг мижозлар билан ишлаш булими ходимлари хизмат йурикномаси доирасида чеклаб куйилмаган, улар мижозлар билан канча талаб килинса, шунча мулокот килишлари мумкин. Компаниянинг колл — маркази (куетироклар билан ишлаш маркази) ва штаб -квартираси бир жойда жойлашган, бир-биридан бир неча масофа узокликда эмас. Ишга киришишдан олдин хар бир янги ходим турт хафта мижозлар билан ишлаш булимида ва бир хафта омборда ишлашади. Омбор хафтасига етти кун тинимсиз ишлайди, чунки, кеч тунда хам буюртма килган мижозлар, эртаси куни буюртмасини олишларини таъминлашади. Натижада Zappos шунчаки товарларни сотишмайди. Бошка компаниялар билан таккослаганда у бошкалар такрорлай олмайдиган иш килади ва унинг бизнеси гуллаб яшнайди.

Яна бир намуна булиб, Polyғace компанияси хизмат килмокда. У атроф мухитни химоя килиш ҒОясини илгари суради. Вирджиния штатида жойлашган хужалик сохиби Джоел Салатин компанияни узининг катъий ишончига асосан бошкаради. Аслида Polyғace хеч бир йирик агросаноат компанияси кила олмаётган ишни килаяпмиз деган фикрни сотади. Нарх навонинг кимматлигига карамасдан бундай ёндашиб, Polyғace уз корамолларини комбикорн урнига утлар билан, ем-хашак билан бокишни давом еттираяпти, уларни антибиотиклар билан семиртиришни кулламаяпти. Ташриф буюрувчиларга фермани хар кандай вактда ва хар кандай биносини кириб куришга рухсат берилган (бошка бир одатий гушт етиштирувчи заводда шу ишни килишни синаб курингчи!). Харидорлар шунинг учун хам уларни яхши куришади. Баъзи мижозлар хаттоки, узининг оиласига экологик тоза гуштни сотиб олиш учун 150 мил масофани босиб утишади.

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика