Kimyo fanidan testlar

Kimyo fanidan testlar Kimyo testlar

Kimyo fanidan testlar

Kimyo 7-9 sinf test savollar  yuklash

Kimyo 7-9 sinf test savollar  yuklash

Kimyo 1000 test savollar      yuklash

1. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Hosil bo’lgan aralashma dagi inertgazning massa ulushini (%) aniqlang.
A)23,8 B)19 C)20 D)25
1-3 №20004151
2. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Dastlabki aralashma dagi inertgazning hajmiy ulushini (%) aniqlang.
A)80 B)25 C)75 D)20
1-3 №20005151
3. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Hosil bo’lgan aralashma dagi kislorodning hajmiy ulushini (%) aniqlang.
A)25 B)75 C)60 D)20
1-3 №20006152
4. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8
1-3 №20007152
5. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8
1-3 №20008152
6. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8
1-3 №20009152
7. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8
1-3 №20010152
8. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8
1-3 №20011152
9. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8
1-3 №20012152
10. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8
1-3 №20013152
11. Mis xlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?
A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8
1-4 №20014153
12. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)10 B)12 C)13 D)11
1-4 №20015153
13. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)64 B)62 C)63 D)61
1-4 №2001653
14. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)38 B)39 C)37 D)40
1-4 №20017153
15. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)17 B)15 C)16 D)14
1-4 №20018153
16. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)59 B)57 C)60 D)58
1-4 №20019153
17. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)36 B)34 C)33 D)35
1-4 №20020153
18. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.
A)195 B)196 C)198 D)197
1-4 №20021154
19. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20022154
20. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham l dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20023154
21. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20024154
22. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20025154
23. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Na, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20026154
24. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Fe, Be C)K, Zn D)Mn, Al
1-4 №20027154
25. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)Li, Zn D)Mn, Al
1-4 №200284154
26. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.
A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Cd,Al
1-5 №20029155
27. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.
A)12 B)16 C)24 D)15
1-5 №20030155
28. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.
A)12 B)16 C)24 D)15
1-5 №20031155
29. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.
A)12 B)16 C)24 D)15
1-5 №20032155
30. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.
A)12 B)16 C)24 D)15
1-3 №20033156
31. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.
A)Mg B)Be C)Al D)B
1-3 №20034156
32. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.
A)Mg B)Be C)Al D)B
1-3 №20035156
33. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.
A)Mg B)Be C)Al D)B
1-3 №20036156
34. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.
A)Mg B)Be C)Al D)B
1-3 №20037157
35. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda neon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.
A)N2B)CH4 C)O2 D)CO2
1-3 №20038157
36. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.
A)N2 B)CH4 C)O2 D)CO2
1-3 №20039157
37. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.
A)N2 B)CH4C)O2 D)CO2
1-3 №20040157
38. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.
A)N2 B)CH4 C)O2D)CO2
1-3 №20041157
39. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda neon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.
A)N2 B)CH4C)O2 D)CO2
1-3 №20042157
40. Ma’lum hajmli kolba normal bosimda neon gazi bilan to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolbaga qanday bosimda NO gazi to’ldirilganda kolbalarning massalari tenglashadi?
151,988 B)67,55 C)222,9 D)46
1-3 №20043157
41. Ma’lum hajmli kolba normal bosimda neon gazi bilan to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolbaga qanday bosimda propan gazi to’ldirilganda kolbalarning massalari tenglashadi?
151,988 B)67,55 C)222,9 D)46
1-3 №20044158
42. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmaning massasini aniqlang.
A)500 B)532 C)460 D)480
1-3 №20045158
43. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmadagi kislotaning massa ulushini aniqlang.
A)57,16 B)78,72 C)43,8 D)49
1-3 №20046158
44. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada to’liq eritilganda eritmadagi kislotning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmadagi tuzning massa ulushini aniqlang.
A)20 B)25 C)16 D)80
1-3 №20047158
45. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Boshlang’ich aralashmadagi misning mol ulushini aniqlang.
A)80 B)36 C)20 D)64
1-3 №20048158
46. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Boshlang’ich aralashmadagi misning massa ulushini aniqlang.
A)80 B)36 C)20 D)64
1-3 №20049158
47. mis va mis oksiddan iborat aralashma li nitrat kislota eritmasida eritilganda hosil bo’lgan eritmaning massasi ga teng bo’ldi. Olingan eritmadagi tuzning massa ulushini aniqlang.
A)15 B)9,3 C)18,8 D)11,7
1-3 №20050158
48. mis va mis oksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmaning massasi ga tenglashdi. Hosil bo’lgan eritmadagi tuzning massa ulusnini aniqlang.
A)15 B)9,3 C)18,8 D)11,7
1-4 №20051159
49. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali muhitdagi eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun esa xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.
A)CuS B)Cu2S C)Cu2S3 D)CuS2
1-4 №200521510
50. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali muhitdagi eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun esa xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.
A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)24
1-4 №200531510
51. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.
A)CuS B)Cu2S C)Cu2S3 D)CuS2
1-4 №200541510
52. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.
A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)24

1-4 №200551510
53. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini va formulasini aniqlang.
A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)12
1-4 №200561510
54. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.
A)FeS B)Fe2S3 C)FeS2 D)Fe2S2
1-4 №200571510
55. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf
bo’lsa, dastlabki namunaning massasini va formulasini aniqlang.
A)FeS B)Fe2S3 C)FeS2 D)Fe2S2
1-4 №200581510
56. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf
bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.
A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)12
1-4 №200591511
57. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,7:7,5 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiyning massa ulushini aniqlang.
A)32 B)25,6 C)68 D)74,4
1-4 №200601511
58. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 5,3:30 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiy karbidning massa ulushini aniqlang.
A)32 B)25,6 C)68 D)74,4
1-4 №200611511
59. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,4:15 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiyning massa ulushini aniqlang.
A)40 B)33,3 C)60 D)66,7
1-4 №200621511
60. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,6:7,5 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiy karbidning massa ulushini aniqlang.
A)40 B)33,3 C)60 D)66,7
1-5 №200631512
61. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab kam miqdorda olingan gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.
A)70 B)14C)38 D)34
1-5 №200641512
62. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.
A)62B)10C)74 D)100
1-5 №200651512
63. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning 1 molida nechta proton bo’ladi?
A)70 B)14C)18 D)34
1-5 №200661512
64. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning suvda eritilganda hosil bo’lgan eritmani to’la neytarllash uchun necha li eritmasi talab etiladi?
A)2,5 C)3 D)5 D)1,5
1-5 №200671512
65. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazni aniqlang.
A)ClF5B)NH3 C)BrCl5 D)HF
1-5 №200681512
66. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning bir molida nechta proton bo’ladi?.
A)34 B)38 C)72 D)74
1-5 №200691512
67. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning bir molida nechta proton bo’ladi?.
A)14 B)2 C)16 D)10
1-5 №200701512
68. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab kam miqdorda olingan gazning bir molida nechta proton bo’ladi?
A)34 B)38 C)72 D)74
1-5 №200711512
69. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab kam miqdorda olingan gazning bir molida nechta proton bo’ladi?
A)14 B)2 C)16 D)10
1-5 №200721512
70. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning bir molida nechta proton bo’ladi?.
A)34 B)38 C)72 D)74
1-5 №200731512
71. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning bir molida nechta proton bo’ladi?
A)14 B)2 C)16 D)10
1-5 №200741512
72. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning suvda eritilishidan olingan eritmani to’la neytarllash uchun necha li eritmasi talab etiladi?
A)2 B)3 D)1,5 D)1
1-5 №200751512
73. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning suvda eritilishidan olingan eritmani to’la neytarllash uchun necha li eritmasi talab etiladi?
A)0,5 B)0,25 D)2 D)1
1-5 №200761512
74. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.
A)70 B)14C)38 D)34
1-5 №200771512
75. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.
A)192B)10C)74 D)100
1-5 №200781512
76. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab kam miqdorda olingan gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.
A)70 B)14C)38 D)34
1-5 №200791512
77. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning suvda eritilganda hosil bo’lgan eritmani to’la neytarllash uchun necha li eritmasi talab etiladi?
A)2,5 C)3 D)5 D)1,5
1-5 №200801512
78. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazni aniqlang.
A)ClF5B)NH3 C)BrCl5 D)HF
1-5 №200811512
79. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazni aniqlang.
A)ClF5B)NH3 C)BrCl5 D)HF
1-4 №200821513
80. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashma ning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarf bo’lsa, yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini (n.sh) aniqlang.
A)15,1 B)20 C)17,5 D)18
1-4 №200831513
81. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashmaning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarflandi. Agar yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini ga (n.sh da) teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
A)10,2 B)8,4 C)7,8 D)12,4
1-4 №200841513
82. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashma ning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarf bo’lsa, yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini (n.sh) aniqlang.
A)15 B)20 C)17,5 D)18
1-4 №200851513
83. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashmaning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarflandi. Agar yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini ga (n.sh da) teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
A)10,2 B)8,5 C)7,8 D)12,4
1-4 №200861513
84. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashma ning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarf bo’lsa, yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini (n.sh) aniqlang.
A)15,6 B)20 C)17,5 D)18
1-4 №200871513
85. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashmaning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarflandi. Agar yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini ga (n.sh da) teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
A)10,2 B)8,4 C)7,8 D)12,4
1-4 №200881513
86. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashma ning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarf bo’lsa, yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini (n.sh) aniqlang.
A)15 B)20 C)17,5 D)18
1-4 №200891513
87. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashmaning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarflandi. Agar yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini ga (n.sh da) teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
A)10,2 B)8,4 C)7,8 D)12,4
1-4 №200901513
88. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashma ning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarf bo’lsa, yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini (n.sh) aniqlang.
A)16,25 B)20 C)17,5 D)18
1-4 №200911513
89. Vodorod, is gazi va metandan iborat aralashmaning 1 hajmini to’liq yondirish uchun hajm havo sarflandi. Agar yonishdan so’ng hosil bo’lgan aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini ga (n.sh da) teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
A)10,2 B)8,4 C)7,8 D)12,4
1-3 №200921514
90. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi moddalarning mol nisbatini mos ravishda aniqlang.
A)1:3 B)2:1 C)1:2 D)3:4
1-3 №200931514
91. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi moddalarning mol nisbatini mos ravishda aniqlang.
A)1:3 B)2:1 C)1:2 D)3:4
1-3 №200941514
92. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi moddalarning mol nisbatini mos ravishda aniqlang.
A)1:3 B)2:1 C)1:2 D)3:4
1-3 №200951514
93. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi moddalarning mol nisbatini mos ravishda aniqlang.
A)1:3 B)2:1 C)1:2 D)3:4
1-3 №200961514
94. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi natriy karbonatning massa ulushini aniqlang.
A)29,6 B)71,6 C)38,7 D)48,6
1-3 W №200971514
95. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi natriy karbonatning massa ulushini aniqlang.
A)29,6 B)71,6 C)38,7 D)48,6
1-3 №200981514
96. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi natriy karbonatning massa ulushini aniqlang.
A)29,6 B)71,6 C)38,7 D)48,6
1-3 №200991514
97. Suvsiz natriy karbonat va gidrokarbonatlari aralashmasi qizdirilganda hosil bo’lgan gazning hajmi , qizdirilishdan olingan qattiq qoldiqqa mo’l miqdordagi xlorid kislota ta’sir ettirilganda ajaralgan gaz hajmining ni tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi natriy karbonatning massa ulushini aniqlang.
A)29,6 B)71,6 C)38,7 D)48,6
1-4 №201001515
98. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi ga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi azotning hajmini aniqlang.
A)44 B)30 C)25 D)28
1-4 №201011515
99. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi ga kamaydi. Dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)14,9 B)15,4 C)14,2 D)17,3

1-4 №201021515
100. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi ga kamaydi. Dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)14,9 B)15,4 C)14,2 D)17,3
1-4 №201031515
101. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi 5 ga kamaydi. Dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)14,9 B)15,4 C)14,2 D)17,3
1-4 №201041515
102. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi 4 ga kamaydi. Dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)14,9 B)15,4 C)14,2 D)17,3
1-4 №201051515
103. Azot, vodorod va metandan iborat aralashma kislorod qo’shildi va yondirildi. Hosil bo’lgan gazlar aralashmasida suv bug’lari kondensatlangandan so’ng, aralashmaning hajmi ni tashkil qildi. Qolgan gazlar aralashmasi mo’l miqdordagi ishqor eritmasidan o’tkazilgandan so’ng aralashmaning hajmi 4 ga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi azotning hajmiy ulushini aniqlang.
A)40 B)60 C)50 D)30
A)10,2 B)8,4 C)7,8 D)12,4
1-3 №201061516
104. 0,2 mol to’yingan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 57 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 39,4 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum bir molekula siklan tarkibidagi sp3 orbitallar sonini aniqlang..
A)4 B)12 C)20 D)16
1-3 №201071516
105. 0,04 mol to’yingan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 13,68 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 15,76 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum bir molekula siklan tarkibidagi sp3 orbitallar sonini aniqlang..
A)8 B)12 C)20 D)16
1-3 №201081516
106. 0,05 mol to’yinmagan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 22,8 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 29,55 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum alkenni aniqlang.
A)geksen B)buten C)etilen D)penten
1-3 №201091516
107. 0,1 mol to’yinmagan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 39,9 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 39,4 g cho’kma olingan bo’lsa,noma’lum diyenni aniqlang.
A)C5H8 B)C4H6 C)C3H4 D)C2H4
1-3 №201101516
108. 0,05 mol to’yinmagan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 17,1 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 9,85 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum alkenni aniqlang.
A)metan B)buten C)propen D)penten
1-3 №201111516
109. 0,08 mol to’yinmagan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 22,8 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 31,52 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum alkadiyenni aniqlang.
A)C2H4B)C3H4 C)C4H6 D)C5H8
1-3 №201121516
110. 0,05 mol to’yingan uglevodorod to’liq yondirilishidan olingan olingan gazlar aralashmasi 150 g 11,4 % li Ba(OH)2 ertimasiga yuttirilganda 9,85 g cho’kma olingan bo’lsa, noma’lum alkanni aniqlang.
A)pentan B)etan C)propan D)butan
1-4 №201131517
111. Ekvimolyar nisbatda olingan natriyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar ikkichi qism aralashmadan hosil bo’lgan cho’kmaning massasi, birinchi qismdan olingan cho’kmaning massasidan 3,68 marta katta bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)NaCl B)NaBr C)NaF D)NaI
1-4 №201141517
112. Ekvimolyar nisbatda olingan natriyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar ikkichi qism aralashmadan hosil bo’lgan cho’kmaning massasi, birinchi qismdan olingan cho’kmaning massasidan 4,82 marta katta bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)NaCl B)NaBr C)NaF D)NaI
1-4 №201151517
113. Ekvimolyar nisbatda olingan natriyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar ikkichi qism aralashmadan hosil bo’lgan cho’kmaning massasi, birinchi qismdan olingan cho’kmaning massasidan 6,03 marta katta bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)NaCl B)NaBr C)NaF D)NaI
1-4 №201161517
114. Ekvimolyar nisbatda olingan natriyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar birinchi va ikkinchi qismdan hosil bo’lgan cho’kmalarning massasi dastlabki aralashmaning massasida№1,4 marta kichik bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)NaCl B)NaBr C)NaF D)NaI
1-4 №201171517
115. Ekvimolyar nisbatda olingan kaliyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar birinchi va ikkinchi qismdan hosil bo’lgan cho’kmalarning massasi dastlabki aralashmaning massasida№1,56 marta kichik bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)KCl B)KBr C)KF D)KI
1-4 №201181517
116. Ekvimolyar nisbatda olingan natriyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar ikkinchi qismdan hosil bo’lgan cho’kmaning massasi dastlabki aralashmaning massasida№1,4 marta kichik bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)NaCl B)NaBr C)NaF D)NaI
1-4 №201191517
117. Ekvimolyar nisbatda olingan kaliyning ikki xil galogenidlari aralashmasi teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism mo’l miqdordagi Ca(OH)¬2 eritmasiga qo’shildi, ikkinchi qism esa mo’l miqdorda olingan AgNO3 eritmasiga tushurildi. Agar ikkinchi qismdan hosil bo’lgan cho’kmaning massasi dastlabki aralashmaning massasida№1,91 marta kichik bo’lsa, dastlabki aralashmadagi og’ir galogenidni aniqlang.
A)KCl B)KBr C)KF D)KI

1-4 №201201518
118. Marganes(IV) oksid va rux gidroksiddan iborat 9,3 g aralashma konsentrlangan xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda 1,12 l (n.sh) gaz hosil bo’ldi. Olingan eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shildi, bunda olingan cho’kma ajratib olindi, quritildi va mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi. Yonishdan so’ng hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini aniqlang.
A)8,4 B)6,84 C)6,72 D)7,65
1-4 №201211518
119. Marganes(IV) oksid va rux gidroksiddan iborat 7,2 g aralashma konsentrlangan xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda 1,344 l (n.sh) gaz hosil bo’ldi. Olingan eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shildi, bunda olingan cho’kma ajratib olindi, quritildi va mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi. Yonishdan so’ng hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini aniqlang.
A)8,4 B)6,84 C)6,72 D)7,65
1-4 №201221518
120. Marganes(IV) oksid va rux gidroksiddan iborat 7,44 g aralashma konsentrlangan xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda 0,896 l (n.sh) gaz hosil bo’ldi. Olingan eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shildi, bunda olingan cho’kma ajratib olindi, quritildi va mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi. Yonishdan so’ng hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini aniqlang.
A)8,4 B)6,84 C)6,72 D)7,65
1-4 №201231518
121. Marganes(IV) oksid va rux gidroksiddan iborat 8,19 g aralashma konsentrlangan xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda 1,344 l (n.sh) gaz hosil bo’ldi. Olingan eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shildi, bunda olingan cho’kma ajratib olindi, quritildi va mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi. Yonishdan so’ng hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini aniqlang.
A)8,4 B)6,84 C)6,72 D)7,65
1-5 №201241519
122. Alyuminiy va ruxdan iborat 9,2 g aralashma bilan 9,6 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi. Bunda uning massasi 19,1 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)6,72 B)24,64 C)40,32 D)13,44
1-5 №201251519
123. Alyuminiy va ruxdan iborat 11,9 g aralashma bila№16 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi. Bunda uning massasi 28,5 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)31,36 B)67,2 C)40,32 D)13,44
1-5 №201261519
124. Alyuminiy va ruxdan iborat 15,7 g aralashma bila№19,2 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi. Bunda uning massasi 35,2 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)33,6 B)69,44 C)40,32 D)80,64
1-5 №201241519
125. Alyuminiy va ruxdan iborat 14,6 g aralashma bila№19,2 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi.Bunda uning massasi 34,7 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)6,72 B)24,64 C)40,32 D)80,64
1-5 №201281519
126. Alyuminiy va ruxdan iborat 18,4 g aralashma bila№19,2 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi. Bunda uning massasi 38,2 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)49,28 B)80,64 C)40,32 D)13,44
1-5 №201291519
127. Alyuminiy va ruxdan iborat 16,5 g aralashma bilan 22,4 g oltingugurt qo’shib havosiz joyda qizdirildi. Bunda olingan qattiq aralashma suvda eritildi. Suvda erimay qolgan qoldiq ajratib olindi va quritildi. Bunda uning massasi 39,65 g ni tashkil qildi. Bu qattiq qoldiq konsentralangan nitrat kislota bilan ishlanganda ajralgan qo’ng’ir rangli gazning hajmini (n.sh) aniqlang.
A)23,52 B)50,4 C)40,32 D)94,08
1-5 №201301520
128. Tarkibida marganes (II) va rux sulfatlar saqlovchi eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shilganda 45,5 g cho’kma hosil bo’ldi. Olingan cho’kma mo’l miqdordagi xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda hosil bo’lgan gaz konsentrlangan nitrat kislota eritmasi orqali o’tkazilganda 89,6 l (n.sh) qo’ng’ir rangli gaz hosil bo’lsa, boshlang’ish eritmadagi sulfatlar aralashmasining massasini aniqlang.
A)77,5 B)61,4 C)46,3 D)79,5
1-5 №201311520
129. Tarkibida marganes (II) va rux sulfatlar saqlovchi eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shilganda 35,8 g cho’kma hosil bo’ldi. Olingan cho’kma mo’l miqdordagi xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda hosil bo’lgan gaz konsentrlangan nitrat kislota eritmasi orqali o’tkazilganda 71,68 l (n.sh) qo’ng’ir rangli gaz hosil bo’lsa, boshlang’ish eritmadagi sulfatlar aralashmasining massasini aniqlang.
A)77,5 B)61,4 C)46,3 D)79,5
1-5 №201321520
130. Tarkibida marganes (II) va rux sulfatlar saqlovchi eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shilganda 27,1 g cho’kma hosil bo’ldi. Olingan cho’kma mo’l miqdordagi xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda hosil bo’lgan gaz konsentrlangan nitrat kislota eritmasi orqali o’tkazilganda 53,76 l (n.sh) qo’ng’ir rangli gaz hosil bo’lsa, boshlang’ish eritmadagi sulfatlar aralashmasining massasini aniqlang.
A)77,5 B)61,4 C)46,3 D)79,5
1-5 №201331520
131. Tarkibida marganes (II) va rux sulfatlar saqlovchi eritmaga mo’l miqdordagi ammoniy sulfid qo’shilganda 47,5 g cho’kma hosil bo’ldi. Olingan cho’kma mo’l miqdordagi xlorid kislotada to’liq eritildi. Bunda hosil bo’lgan gaz konsentrlangan nitrat kislota eritmasi orqali o’tkazilganda 89,6 l (n.sh) qo’ng’ir rangli gaz hosil bo’lsa, boshlang’ish eritmadagi sulfatlar aralashmasining massasini aniqlang.
A)77,5 B)61,4 C)46,3 D)79,5
1-5 №201341521
132. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 32g bo’lib, undagi vodorodning massa ulushi 5% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushi 40% ni tashkil qilsa, organik moddalarni aniqlang.
A)C2H5OH, CH3OH B)CH4, CH3OH
C)CH3OCH3, C3H8 D)C2H5OH, C2H6
1-5 №201351521
133. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 32g bo’lib, undagi vodorodning massa ulushi 5% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushi 40% ni tashkil qilsa, organik moddalarni aniqlang.
A)C2H5OH, CH3OH B)CH4, CH3OH
C)CH3OCH3, C3H8 D)C2H5OH, C2H6
1-5 №201361521
134. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 24g bo’lib, undagi uglerodning massa ulushi 15% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi vodorodning massa ulushi 15% ni tashkil qilsa, organik moddalarni aniqlang.
A)C2H5OH, CH3OH B)CH4, CH3OH
C)CH3OCH3, C3H8 D)C2H5OH, C2H6
1-5 №201371521
135. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 40g bo’lib, undagi vodorodning massa ulushi 5% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushi 50% ni tashkil qilsa, organik moddalarni aniqlang.
A)C2H5OH, CH3OH B)CH4, CH3OH
C)CH3OCH3, C3H8 D)C2H5OH, C2H6
1-5 №201381521
136. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 64g bo’lib, undagi uglerodning massa ulushi 15% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi vodorodning massa ulushi 20% ni tashkil qilsa, organik moddalarni aniqlang.
A)C2H5OH, CH3OH B)CH4, CH3OH
C)CH3OCH3, C3H8 D)C2H5OH, C2H6
1-5 №201391521
137. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 64g bo’lib, undagi vodorodning massa ulushi 5% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushi 40% ni tashkil qilsa,undagi kislorodli organik moddaning massa ulushini aniqlang.
A)35 B)66,67 C)50 D)25
1-5 №201401521
138. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 60g bo’lib, undagi uglerodning massa ulushi 15% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi vodorodning massa ulushi 15% ni tashkil qilsa, undagi kislorodli organik moddaning mol ulushini aniqlang.
A)35 B)66,67 C)50 D)25
1-5 №201411521
139. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 48g bo’lib, undagi vodorodning massa ulushi 5% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi uglerodning massa ulushi 50% ni tashkil qilsa, undagi kislorodli organik moddaning massa ulushini aniqlang.
A)87,5 B)35 C)20 D)25
1-5 №201421521
140. Ikkita organik moddadan iborat aralashma yondirilganda faqat karbanat angidrid va suv hosil bo’ladi. Yonish mahsulotlarining umumiy massasi 96g bo’lib, undagi uglerodning massa ulushi 15% ni tashkil qiladi. Agar dastlabki aralashmadagi vodorodning massa ulushi 20% ni tashkil qilsa, undagi kislorodli organik moddaning massa ulushini aniqlang.
A)87,5 B)35 C)50 D)10
1-5 №201431522
141. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 26,9g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Hg(NO3)2 ning mol ulushini aniqlang.
A)50 B)25 C)40 D)37,5
1-5 №201441522
142. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 9,64g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Hg(NO3)2 ning mol ulushini aniqlang.
A)50 B)25 C)40 D)37,5
1-5 №201451522
143. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 12,89g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Hg(NO3)2 ning mol ulushini aniqlang.
A)50 B)25 C)40 D)37,5
1-5 №201461522
144. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 20,4g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Hg(NO3)2 ning mol ulushini aniqlang.
A)50 B)25 C)40 D)37,5
1-5 №201471522
145. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 15,13 g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Al(NO3)3 ning mol ulushini aniqlang.
A)20 B)12,5 C)70 D)75
1-5 №201481522
146. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 24,88 g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Al(NO3)3 ning mol ulushini aniqlang.
A)20 B)12,5 C)70 D)75
1-5 №201491522
147. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 24,66 g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Al(NO3)3 ning mol ulushini aniqlang.
A)20 B)12,5 C)70 D)75
1-5 №201501522
148. Simob(II) va alyuminiy nitratdan iborat 24,1 g aralashmani kuchli qizdirilishidan olingan gazlar aralashmasi kaliy gidroksid eritmasi orqali o’tkazildi. Bunda yutilmay qolgan gazning hajmi (n.sh) tashkil qilsa, dastlabki aralashmadagi Al(NO3)3 ning mol ulushini aniqlang.
A)20 B)12,5 C)70 D)75
1-4 №201511523
149. Suyuq holatda olingan bir asosli to’yingan karbon kislotaning molekulyar massasi, shu kislotaning propil efiri molekulyar massasi bila№1 nisbatda bo’lsa, kislotani aniqlang.
etan kislota butan kislota
metan kislota propan kislota
1-4 №201511523
150. Suyuq holatda olingan bir asosli to’yingan karbon kislotaning molekulyar massasi, shu kislotaning propil efiri molekulyar massasi bilan nisbatda bo’lsa, kislotani aniqlang.
etan kislota butan kislota
metan kislota propan kislota
1-4 №201531523
151. Suyuq holatda olingan bir asosli to’yingan karbon kislotaning molekulyar massasi, shu kislotaning etil efiri molekulyar massasi bilan nisbatda bo’lsa, kislotani aniqlang.
etan kislota butan kislota
metan kislota propan kislota
1-4 №201541523
152. Suyuq holatda olingan bir asosli to’yingan karbon kislotaning molekulyar massasi, shu kislotaning metil efiri molekulyar massasi bila№1 nisbatda bo’lsa, kislotani aniqlang.
etan kislota butan kislota
metan kislota propan kislota
1-4 №201551523
153. Suyuq holatda olingan bir asosli to’yingan karbon kislotaning molekulyar massasi, shu kislotaning propil efiri molekulyar massasi bilan nisbatda bo’lsa, kislotani aniqlang.
etan kislota butan kislota
metan kislota propan kislota
1-4 №201561524
154. Etilen va atsitilen gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmadagi etilenning massa ulushini aniqlang.
A)35 B)65 C)50 D)70
1-4 №201571524
155. Etilen va atsitilen gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmadagi atsetilenning massa ulushini aniqlang.
A)35 B)65 C)50 D)70
1-4 №201581524
156. Etan va atsitilen gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)28 B)27 C)27,5 D)29
1-4 №201591524
157. Propen va eten gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)30,8 B)38 C)36 D)34,2
1-4 №201601524
158. Etan va atsitilen gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)26,4 B)27,2 C)26,8 D)27,8
1-4 №201611524
159. Propin va etan gazlari aralashmasi yondirilganda, hosil bo’lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi CO2 va H2O larning hajmiy ulushlari mos ravishda va ga teng bo’lsa, dastlabki aralashmaning o’rtacha molyar massasini aniqlang.
A)36 B)32,5 C)34 D)37

160. Agar kimyoviy reaksiyalarda yangi bog’lanish hosil qilish uchun reagent elektron juft bermasa, bunday reagent …(a) deyiladi va bunday reagentlarga quyidagi …(b) lar misol bo’laoladi .
elektrofil; -nukleofil

161. Agar kimyoviy reaksiyalarda yangi bog’lanish hosil qilish uchun reagent elektron juft bersa, bunday reagent …(a) deyiladi va bunday reagentlarga quyidagi …(b) lar misol bo’laoladi .
elektrofil; -nukleofil

162. Alkanlarni galogenlash jarayoni qaysi reaksiya turiga mansub?

163. Alkenlarni galogenlash jarayoni qaysi reaksiya turiga mansub?
radikal birikish
elektrofil birikish;
nukleofil birikish;
radikal o’rin olish
164. Uchbog’ni — — ning energiyasi ga teng. Agar uchbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasi, -bog’ning energiyasidan ga farq qilsa, -bog’ning energiyasini ( ) hisblang.
A)88,5 B)59 C)110,5 D)81
165. Uchbog’ni — — ning energiyasi ga teng. Agar uchbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasi, -bog’ning energiyasidan ga farq qilsa, uchbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasini ( ) hisblang.
A)88,5 B)59 C)110,5 D)81
166. Alkendagi qo’sh — — ning energiyasi ga teng. Agar qo’shbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasi, -bog’ning energiyasida№1 ga farq qilsa, qo’shbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasini ( ) hisblang.
A)130 B)65 C)81 D)59
167. Alkendagi qo’sh — — ning energiyasi ga teng. Agar qo’shbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasi, -bog’ning energiyasida№1 ga farq qilsa, -bog’ning energiyasini ( ) hisblang.
A)130 B)65 C)81 D)59
168. Uchbog’ — — dagi oddiy -bog’ energiyasi, undagi -bog’ energiyasidan ga farq qiladi. Agar qo’sh bog’dagi oddiy -bog’ energiyasi, uchbog’dagi oddiy -bog’ energiyasiga teng bo’lib, bog’lari orasidagi farq ga teng bo’lsa, qo’sh bog’
— — ning energiyasini ( ) aniqlang. (Uchbog’- — ning energiyasi ga teng).

169. Uchbog’ — — dagi oddiy -bog’ energiyasi, undagi -bog’ energiyasidan ga farq qiladi. Agar qo’sh bog’dagi oddiy -bog’ energiyasi, uchbog’dagi oddiy -bog’ energiyasiga teng bo’lib, bog’lari orasidagi farq ga teng bo’lsa, uchbog’
— — ning energiyasini ( ) aniqlang. (Qo’shbog’- — ning energiyasi ga teng).

170. Uchbog’ — — dagi oddiy -bog’ energiyasi, undagi -bog’ energiyasidan ga farq qiladi. Agar qo’sh bog’dagi oddiy -bog’ energiyasi, uchbog’dagi oddiy -bog’ energiyasiga teng bo’lib, bog’lari orasidagi farq ga teng bo’lsa, uchbog’dagi oddiy -bog’ning energiyasini ( ) aniqlang. (Qo’shbog’- — ning energiyasi ga teng).

171. Uchbog’ — — dagi oddiy -bog’ energiyasi, undagi -bog’ energiyasidan ga farq qiladi. Agar qo’sh bog’dagi oddiy -bog’ energiyasi, uchbog’dagi oddiy -bog’ energiyasiga teng bo’lib, bog’lari orasidagi farq ga teng bo’lsa, uchbog’dagi -bog’ning energiyasini ( ) aniqlang. (Qo’shbog’- — ning energiyasi ga teng).

172. Uchbog’ — — dagi oddiy -bog’ energiyasi, undagi -bog’ energiyasidan ga farq qiladi. Agar qo’sh bog’dagi oddiy -bog’ energiyasi, uchbog’dagi oddiy -bog’ energiyasiga teng bo’lib, bog’lari orasidagi farq ga teng bo’lsa, qo’shbog’dagi -bog’ning energiyasini ( ) aniqlang. (Qo’shbog’- — ning energiyasi ga teng).

173. Benzol hosil bo’lishi uchun sarflanadigan energiya ga teng. Agar benzol molekulasidagi oddiy — — bog’ energiyasi , qo’shbog’ — — energiyasi va — bog’ energiyasi ga teng bo’lsa, benzol halqasining rezonans energiyasini ( hisoblang.
A)36 B)207 C)1278 D)1521
174. Benzol hosil bo’lishi uchun sarflanadigAn energiya ga teng. Agar benzol molekulasidagi oddiy — — bog’ energiyasi , qo’shbog’ — — energiyasi va — bog’ energiyasi ga teng bo’lsa, benzol halqasining kuchlanish energiyasini ( hisoblang.
A)36 B)207 C)1278 D)1521
175. Benzol hosil bo’lishi uchun sarflanadigan energiya ga teng. Agar benzol molekulasidagi oddiy — — bog’ energiyasi , qo’shbog’ — — energiyasi va benzol halqasining rezonans energiyasi ga teng bo’lsa, Benzol halqasidagi 6 ta bog’ energiyasini ( hisoblang.
A)351 B)99 C)666 D)594
176. Benzol hosil bo’lishi uchun sarflanadigan energiya ga teng. Agar benzol molekulasidagi qo’shbog’ — — energiyasi — bog’ energiyasi ga va benzol halqasining rezonans energiyasi ga teng bo’lsa, benzol halqasidagi 3 ta oddiy — — bog’ energiyasini ( hisoblang.
A)147 B)81 C)315 D)243
177. Benzol hosil bo’lishi uchun sarflanadigan energiya ga teng. Agar benzol molekulasidagi oddiy — — bog’ energiyasi — bog’ energiyasi ga va benzol halqasining rezonans energiyasi ga teng bo’lsa, benzol halqasidagi 3 ta qo’shbog’ — — energiyasini ( hisoblang.
A)198 B)147 C)513 D)441
178. Ikkita alkil galogenidlarning ekvimolyar aralashmasiga mo’l miqdordagi metali ta’sir ettirilganda g (n.sh) ekvimolyar gazlar aralashmasi va 45 g tuz hosil bo’ldi. Alkil galogenid tarkibidagi galogenni aniqlang.
A)Br B)I C)F D)Cl
179. Ikkita alkil galogenidlarning ekvimolyar aralashmasiga mo’l miqdordagi metali ta’sir ettirilganda g (n.sh) ekvimolyar gazlar aralashmasi va 45 g tuz hosil bo’ldi. Alkil galogenid tarkibidagi galogenni aniqlang.
A)Br B)I C)F D)Cl
180. Ikkita alkil galogenidlarning ekvimolyar aralashmasiga mo’l miqdordagi metali ta’sir ettirilganda g (n.sh) ekvimolyar gazlar aralashmasi va 92,7 g tuz hosil bo’ldi. Alkil galogenid tarkibidagi galogenni aniqlang.
A)Br B)I C)F D)Cl
181. Ikkita alkil galogenidlarning ekvimolyar aralashmasiga mo’l miqdordagi metali ta’sir ettirilganda g (n.sh) ekvimolyar gazlar aralashmasi va g tuz hosil bo’ldi. Alkil galogenid tarkibidagi galogenni aniqlang.
A)Br B)I C)F D)Cl
182. Ikkita alkil galogenidlarning ekvimolyar aralashmasiga mo’l miqdordagi metali ta’sir ettirilganda g (n.sh) ekvimolyar gazlar aralashmasi va g tuz hosil bo’ldi. Alkil galogenid tarkibidagi galogenni aniqlang.
A)Br B)I C)F D)Cl
183. Noma’lum bir atomli spirtning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, spirtni aniqlang.
A)metanol B)etanol
C)propanol D)butanol
184. Noma’lum bir atomli spirtning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, spirtni aniqlang.
A)metanol B)etanol
C)propanol D)butanol
185. Noma’lum bir atomli spirtning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, spirtni aniqlang.
A)metanol B)et/anol C)propanol D)butanol
186. Noma’lum bir asosli to’yingan karbon kislotaning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)metan kislota B)etan kislota C)propan kislota D)butan kislota
187. Noma’lum bir asosli to’yingan karbon kislotaning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)metan kislota B)etan kislota C)propan kislota D)butan kislota
188. Noma’lum bir asosli to’yingan karbon kislotaning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)metan kislota B)etan kislota C)propan kislota D)butan kislota
189. Diaseton spirtning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)0,625 C)1,6 D)1,3
190. -toluidinning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)0,625 C)1,6 D)1,3
191. Sulfanil kislotaning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)1,5 C)1,6 D)1,15
192. Karbamin kislotaning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)1,5 C)1,6 D)1,15
193. Dulsitning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)1,5 C)1,6 D)1,15
194. Mannitning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)1,5 C)1,6 D)1,15
195. Asetosirka efirning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,3 B)1,5 C)1,6 D)1,15
196. Elaidin kislotaning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)2,5 B)1,7 C)2 D)2,15
197. Aseton oksimning molyar hajmi ga teng bo’lsa, uning zichligini ) aniqlang.
A)1,25 B)1,5 C)1,6 D)1,15
198. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 20,24 g ga ko’p bo’lsa, triozonidning massasini aniqlang.
A)22,2 B)33,3 C)11,1 D)44,4
199. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 30,36 g ga ko’p bo’lsa, triozonidning massasini aniqlang.
A)22,2 B)33,3 C)11,1 D)44,4
200. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasida№10,12 g ga ko’p bo’lsa, triozonidning massasini aniqlang.
A)22,2 B)33,3 C)11,1 D)44,4
201. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 40,48 g ga ko’p bo’lsa, triozonidning massasini aniqlang.
A)22,2 B)33,3 C)11,1 D)44,4
202. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 30,36 g ga ko’p bo’lsa, triozonid gidrolizidan hosil bo’lgan organik moddaning massasini (g) aniqlang.
A)26,1 B)15,6 C)17,4 D)19,5
203. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 40,48 g ga ko’p bo’lsa, dastlabki benzol massasini (g) aniqlang.
A)26,1 B)15,6 C)17,4 D)19,5
204. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 20,24 g ga ko’p bo’lsa, triozonid gidrolizidan hosil bo’lgan organik moddaning massasini (g) aniqlang.
A)26,1 B)15,6 C)17,4 D)19,5
205. Benzolga yetarli miqdorda ozon ta’sir ettirilganda triozonid hosil bo’ladi. Triozonid gidrolizlanganda hosil bo’lgan vodorod peroksid yordamida (ishqoriy muhitda) oksidlanishi mumkin bo’lgan Cr2(SO4)3 ning massasi, shunday miqdordagi vodorod peroksid yoramida (kislotali muhitda) qaytarilishi mumkin bo’lgan KMnO4 ning massasidan 50,6 g ga ko’p bo’lsa, dastlabki benzol massasini (g) aniqlang.
A)26,1 B)15,6 C)17,4 D)19,5
206. Quyidagi qaysi modda(lar) moddalar bilan FeCl3 reagentining ta’siri sifat reaksiya hisoblanadi?
1)bezoxinon; 2)alizarin; 3)solitsil kislota; 4)pikrin kislota;
5)fenoksisirkakislota;
A)2,4 B)1,5 C)2,3,4 D)3,4
207. Quyidagi qaysi modda(lar) moddalar bilan FeCl3 reagentining ta’siri sifat reaksiya hisoblanadi?
1)bezoxinon; 2)fenolftalein; 3)solitsil kislota; 4)pikrin kislota;
5)fenoksisirkakislota;
A)2,4 B)1,5 C)2,3,4 D)3,4
208. 161,2 g yog’ning to’liq sovunlanishida№166,8 g bitta karbon kislotaning natriyli tuzi hosil bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)palmitin kislota B)stearin kislota C)olein kislota D)linol kislota
209. 133,5 g yog’ning to’liq sovunlanishida№137,7 g bitta karbon kislotaning natriyli tuzi hosil bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)palmitin kislota B)stearin kislota C)olein kislota D)linol kislota
210. 221 g yog’ning to’liq sovunlanishidan 240 g bitta karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)palmitin kislota B)stearin kislota
C)olein kislota D)linol kislota
211. 175,6 g yog’ning to’liq sovunlanishida№190,8 g bitta karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)palmitin kislota B)stearin kislota
C)olein kislota D)linol kislota
212. 97,4 g yog’ning to’liq sovunlanishida№105 g bitta karbon kislotaning suyuq sovuni hosil bo’lsa, kislotani aniqlang.
A)arxin kislota B)lignotserin kislota
C)miristin kislota D)linolen kislota

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика