Ўзбегимиинг БЕКларига нима бўлди? чиройли шерлар

Ўзбегимиинг БЕКларига нима бўлди? чиройли шерлар

 

Турфа томон тўзиб ётар хаёллари,
Ранги сомон бўлиб ётар ҳаёларин,
Бозор-ўчар улоғпнп олдп аёл,
Ўзбегпмнпнг БЕКларпга нпма бўлдп?

Рўзғорпнинг ғорларнни тўлатгунча,
Ғунча умри ҳазон бўлиб сўлимасми,
Ахир, карвон йўли — Аёл йўлимас-ку,
Ўзбегимнпиг БЕКларнга нима бўлди?

Тириклик деб аёл чиқдп мардикорга.
Кулпб турар. ўхшамайдп дарди борга,
Тирриқликми, эркак чикди дардисарга,
Ўзбегимнпнг БЕКларига нима бўлди?

Дарди йўкми? Дарди асли — «кайнар булок»,
Парво килмас, кон кўтариб ўйнар улок,
Аёл бўлиб аёллигин билмас бирок…
Ўзбегимиинг БЕКларига нима бўлди?

Бу танкидмас, тўғри тушун, рост-ку ахир,
Келажагинг колмасин-да тирик сағпр,
Аёлингни елкасинп эздп яғир,
Ўзбегим-ей. бекларинтта нима бўлди?
 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика