Онамга она хакида шерлар

Онамга она хакида шерлар

Ғала-ғовур, катта шаҳарда
Катта одам энди катта ўғлингиз.
Режалари катта, Йўллари катта…
Худди сиз орзу килганингиздек
Катта-катта китоблари чиқар эиди,
Албатта, Машхурларнинг машҳури бўлар Катта ўғлингиз.

Ҳар тарафда
Жаранглайди энди тинимсиз Ҳар бир ҳарфга
Меҳрин бериб ёзган шеърлари, Сўзлари…
Лекин унинг кўзлари, Хаёли

Ҳамон ўша олис кишлокда…
Лаблари оҳиста пириллаб, 11ичирлаб…
Узок умр, соғлик тилайди
Дардманд отасига, Меҳрибон онасига…

Ўкинади, юраги тўлиб,
Йиғлагиси келади тўйиб-тўйиб.
Пана-пасткам тополмайди,
Кетай деса, осмон олис,
Ер каттиқлик қилади…

Йиғлаш ярашмайди йиги г бошига,
Дардинп айтсинми Ёрилтошига
Ёрилтош ҳам ёрилиб кетсин-а, агар…
11он-туз бериб сал кам ўтгиз йил,
Ок ювган-а, ок тараган-а,
«Болам катта есин, катта ичсин», дсб,
Ўзи қийналсада оғир меҳнатда, Қўли қабарганда сездирмаган-ей,

Кўнглимга қараган, онам-ей, онам,
Бору-йўғп ўн кунгинага Меҳмонпм бўлганда…
Булиб колган-ей,
Ҳижолат тортган-ей, онам-ей, онам,

Жовдираб тикилар, узилмас мепдан
Қора кўзларпп! из меҳрга тўлпб,
Яна сўзларингиз меҳрга йўгрпб,
Оҳиста айтаспз, ичдан айтаспз,

«Санп ҳам кийнаб кўйдик-а, болам…….
Мсҳрпбон онам-а, муштппар онам,
Бир огпз жумлада олам мазмуппп
Тасвирлаб айтган-а, онам-а, опам,
Катта бир тушунча бергап-а, онам… • • •

Ғала-ғовур, катга шаҳарда
Катта режа, катта орзуда,
Катта йўлда юрган катта ўғлпнгиз
Хаёли, ҳаёти, дард-у, кувончи
Ўша олпс қишлокда…
Оиа кишлоқда…
Абдулла БОҚИЙ (Кенжабоев)

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика