Matematika fanidan testlar

matematika testlar Matematika testlar

Matematika fanidan testlar

Matematika fanidan 5-sinf test

Matematika fanidan 6-sinf test

Matematika fanidan 7-sinf test

Matematika fanidan 8-sinf test

Matematika fanidan 9-sinf test

 

5-sinfmatematikafanidan test  savollari   I – chorak,   I-variant

 

 1. 0,7 va 2 raqamlaridan foydalanib nechta ikki xonali sonni yozish mumkin? Ularningyig`indisinechagateng?
 2. A) 4 ta; 189 B) 6 ta; 288                       D) 2 ta; 99
 3. 3 raqamibilantugaganikkixonalisonlarnechta?
 4. A) 9 B) 10                       D) 18
 5. 60503 soniniyozishdaturliraqamdanfoydalanilgan?
 6. A) 4 ta B) 5 ta                       D) 6 ta
 7. Engkatta natural sonniko`rsatishmumkinmi?
 8. A) Ha, mumkin B) yo`q                       D) to`grijavobyo`q
 9. Qaysibirjavob natural sonlaratorinitashkiletadi?
 10. A) 1,2,3,…; B) 2,3…;                      D) 1,3,5…;
 11. Qaysijavobda 89 sonidanoldinvakeyinkelganuchtadan natural sonnito`g`riko`rsatilgan?
 12. A) 87,88,89;90,91,92 B) 86,87,88; 90,91,92                      D) 90,91,92
 13. Berilgan natural sondanoldingi natural sonnihardoimtopishmumkinmi?
 14. A) Ha, mumkin B) hardoimemas                       D) to`grijavobyo`q
 15. Berilgan natural sondankeyingi natural sonnihardoimtopishmumkinmi?
 16. A) Ha, mumkin B) hardoimemas                       D) to`grijavobyo`q

9.Besh xonali sonlar nechta?

 1. A) 89999 ta B) 90001 ta                       D) 90000 ta
 2. 567891011…5051 soni necha xonali?
 3. A) 102 B) 98                       D) 89
 4. Qaysi ikki xonali songa 2 qoshilsa, yetti xonali eng kichik son hosil bo`ladi ?
 5. A) 999999 B) 999998                       D) 100002
 6. Yozuvlardan qaysi biri o`ttiz uch ming oltmish besh sonini bildiradi ?
 7. A) 3365 B) 330065                       D) 33065
 8. 400097 soniqandayo`qiladi?
 9. A) to`rtyuzmingto`qsonyetti B) to`rtmingto`qson yeti          D) to`rt million to`qsonyetti
 10. 400+40+3=4*100+4*10+3*1 -qaysisonningxonaqo`shiluvchilariyig`indisiko`rinishidagiyozuvibo`ladi?
 11. A) 400403 B) 443                       D) 40043
 12. Sonlardan qaysi biri katta (>) : 6317 mi yoki 10056 mi?
 13. A) 6317>10056 B) 6317<10056                       D) 10056>6317
 14. Sonlardan qaysi biri kichik (<) :9876 mi yoki 9786 mi ?
 15. A) 9876<9786 B) 9786<9876                D) 9786=9876
 16. Quyidagi sonlardan qaysi biri katta ?
 17. A) 445 B) 436                       D) 460
 18. Quyidagi sonlardan qaysi biri kichik ?
 19. A) 1789 B) 1897                     D) 1798
 20. Qaysi holda 56783 soni o`ngacha aniqlikda yaxlitlangan?
 21. A) 56800 B) 56780                       D) 57000
 22. Qaysi holda 175843 soni yuzgacha aniqlikda yaxlitlangan ?
 23. A) 175600 B) 175900                       D) 175800
 24. Qaysi holda 658902 soni minggacha aniqlikda yaxlitlangan ?
 25. A) 659000 B) 658900                     D) 658000
 26. Sonlardan qaysi biri son nurida chapda joylashgan ?
 27. A) 413 B) 409                       D) 405
 28. Sonlardan qaysi biri son nurida o`ngda joylashgan ?
 29. A) 657 B) 675                       D) 652
 30. Qaysi son katta: 7961 mi yoki 10021 mi ?
 31. A) 7961>10021                        B) 10021>7961                      D) 7961=10021
 32. Qaysiholdasonlarkamayishtartibidaturibdi ?
 33. A) 793,739,800 B) 800,793,739                      D) 800,739,793

 

I-chorak  1-variant

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A A B A B B A D D B D A B D B D A B D A D B B B

 

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика