ИСМЛАР

ИСМЛАР

А-йт Фақат Бир Сўзни Сендан Кутаман,
Р-ақиблар Қўлидан Захар Ичяпман.
О-смондан Ўзимга Макон Излайман,
Ф-ақат Мени Севмасанг Яшаёлмайман.
А-йт Кутай Тунлардан Тонг Отгангача,
Т-илингдан Бол Томиб Севаман Деб Айт…
$>>>>>>>Арофат<<<<<<<$

А-трофим зулматдир ёруғлик бергин,
З-иёдир кўз нуринг менинг кўнглимга.
И-стагим бир бора кўрмоқлик сени,
З-ор қилма мен бағри абгор юракни.
А-зиздир мен учун кўнгил тилагинг…
$>>>>>>>Азиза<<<<<<<$

А-рмонни қуваман бахтларим билан,
З-аминга екаман гул қўлим билан.
И-шқим тушди бир гулга жудаям гўзал,
З-ухроларга алишмасман азиздур ўшал.
А-рмоним бўлмагин бахтим сен ўзинг,

Мен сени севаман Азизам менинг…

$>>>>>>>Азизам<<<<<<<$

Б-иринчи бор хис қилдим ўтли севгини,
А-чинмади юрагимга кирди муҳаббат.
Р-анжитмайин дея унинг юмшоқ кўнглини,
Ч-орладими қиз қалбига илк бор муҳаббат.
И-шқ куйини чалиб бедор овворадурман,
Н-ечун бу қиз юрагимни девона қилган.
О-й жамолин кўрай десам қайтиб келмас хеч,
Й-урагимдан илк севгилим кетган енди кеч…

$>>>>>>>Барчиной<<<<<<<$

Б-ор Жаҳоним Сизга Атайми,
О-рзуларга Сизла Кетайми.
Н-озли Кулиб Бунча Қарайсиз,
У-зоқларга Олиб Қочайми…
$>>>>>>>Бону<<<<<<<$

Ч-иройлигим мана келдим ёнингдаман,
А-тирларинг бунча ширин мастонаман.
Р-остин айцам телба бўлдим висолингга,
О-лисларга нега кеттинг Чаросгинам.
С-ени еслаб ёздим ширин ғазалгинам…
>>>>>>>Чарос<<<<<<<

Д-ейдилар севгининг азоби ширин,
И-шқингда ёнар бу,менинг юрагим.
Л-атофат юзингда меҳр кўзингда,
А-қлу ҳушим ўғирлаган,ей Дилафрузим.
Ф-аришта сен бўлсанг,тилагим ўзинг,
Р-ад етма юракдан,ҳар битта сўзим.
У-зоқ излаб топганим,сен Дилафрузим,
З-иё айлаб нурафшон қил,ушбу ҳаётим..!
>>>>>>>Дилафруз<<<<<<<

Д-унёдан изладим танхо бир сени,
И-зладим қалбимнинг шаҳзодасини.
Л-абларим айтади исмингни такрор,
Б-ахтлиман мен сени учратдим ей ёр.
А-йирмагин бизни асло меҳрибон оллоҳ,
Р-оббим бизни асрагин бахтлимиз ей воҳ.
>>>>>>>Дилбар<<<<<<<

Д-унёлар айларнар бошимда осмон,
И-лиқлик сўрайман музладим ишон.
Л-айлак қор парчаси юзларим қоплар,
Д-унёдан сўрайман ёримни қайтар.
О-лисгинам ёнимда бўлсанг қанийди,
Р-ашким абозидан ёнсам майлийди.
А-ста секин осмонга чиқади қуёш,
Севгилимга соғинчим айтгин ей қуёш…
>>>>>>>Дилдора<<<<<<<

Д илимдаги дардим,армоним ўзинг,
И линчим, ўкинчим, соғинчим ўзинг,
Л абларингдан чиққан ҳар битта сўзинг,
Д ард ёки аламму, билурсан ўзинг.
О ташин оловдек куйдирган ўзинг
Р ашкдан ўлдириб сўнг ёндирган ўзинг
А ламдам, соғинчдан куйиб кул бўлсам
М ажнун мисол девона айлаган ўзи
>>>>>>>Дилдорам<<<<<<<
>>>>>>><<<<<<<

Д-илимнинг кўзлари қора тунга ўхшайди,
И-нтилган қўлларим юлдузларга йетмайди.
Л-айлидек ҳаёли кўзи ҳуморим,
Ҳ-алиям нега яна юрагимни қийнайди.
У-ндан узоқлашган қалбни йиғлатиб,
М-удом унинг чексиз меҳрини қўмсаб.
О-смонда ҳам тўлин ой ундан уялиб,
Р-ухсорини яширар жимгина кулиб…
>>>>>>>Дилҳумор<<<<<<<

Д-илоромим дил охим,азоблар сенсиз,
И-нтизорман кўзларим,йўлингда унсиз.
Л-аҳза-лаҳза айтаман,соғиндим ёмон,
О-йдин кечада сен мени,еслашинг гумон.
Р-ўёмиди кўрган куним,ёки тушмиди,
О-смонларга парвоз етган,гўзал қушмиди.
М-ен учарман тушларимда,соғиниб сени,
Соғинганим соғинмайсан,нечун сен мени…
>>>>>>>Дилором<<<<<<<

Д-илим Куяр Айтолмасам Севишимни,
И-нтизорман Менга Бир Бор Қарашингга.
Л-ахза Лахза Кутар Бўлсам Йўлларингда,
С-оғинч Қийнар Бир Кўрмасам Кўзларингни.
Ҳ-аяжонда Тилим Сўзга Келмай Қолар,
О-лдингдаман Ўзим Билмас Мажнундекман.
Д-ил Изҳорим Айтолмасам Кўзларим Айтар,
А-қлу Ҳушим Ўғирлаган Севганимсан…
********** Дилшода **********

Д-ардимни тушунмас унсиз кечалар,
И-зҳорсиз тилларим севгидан сўйлар.
Л-аҳза лаҳза уради юрагим сенсиз,
Ш-ирин ҳаёлларга яна алданиб қолар.
О-смоним қоплади қора булутлар,
Д-унёни оппоқ қор босдику бугун.
А-зоб бериб юрагимга келмадинг ёрим,
Муҳаббатим оппоқ қордек музлади гулим.!
gt;>>>>>>Дилшодам<<<<<<<

Д-унё… сендан битта ўтинчим,
И-зн бер мен уни бахтли қилайин.
Л-оладек очилган ғунча гулимга,
Й-урагимдан жой бериб севиб яшайин.
О-смон ёғавергин майли қор-ёмғир,
Р-аҳм қилмай шафқациз тақдиримизга.
А-рмон емас қучоғимда очилган гулим,
>>>>>>>Дилёра<<<<<<<

Д-илни пора қилиб яна езади юрак,
И-смингни такрорлаб излар зор халак.
Н-игоҳим тушмайди ўзга гулларга,
О-лисда бўлсанг ҳам кўнглим бир сенда.
Р-анжима гўзалим топаман сени,
А-хир сенга содиқман биласан мени…
========Динора=======

Д-илимда Шўх Наво Бирдона,
У-золмаган Гулим Ягона.
Р-ад Етади Севгимни Нечун,
Д-урдонадир Менинг Севгилим.
О-смондаги Юлдузга Ўхшар,
Н-озли Боқиб Юрагим Ўртар.
А-қлим Олиб Севимни Синар.
М-ен Севган Қиз Дурдона Бўлар…
@@@@@Дурдона@@@@@

Е-й Дунё Яратдинг Шундай Гўзални,
З-илол Сувда Ювдингми Ойдек Юзини.
О-қшом Тушиб Уйқуга Кетганда Ёрим,
З-ерикма Деб Кўрсатдингми Тушида Мени.
А-йтгин Дунё Кўнгли Борми Гўзални Менга,
М-еҳр Билан Асрай Севгим Бўлса Тақдирда…
>>>>>>>Езозам<<<<<<<

Ф-ироқ недур биласанми ёр,
А-зоб недур сезасанми бор.
Р-ашк қиламан йиғлайсанми зор,
И-шқ муҳаббат сендан умидвор.
Д-ийдорингни қумсайман қанча,
А-йт севгилим қийнама бунча…
========Фарида=======

Ф-ироғингда Ёнар Бўлдим Кўрмасам Сени,
А-рмон Менга Ойсиз Тунлар Нурли Кўзларинг.
Р-ахм Айлагин Ёнган Дилим Куйдурдинг Ёмон,
И-зларингни Ўпай Енди Келгин Мен Томон.
С-еҳрладинг Меҳр Билан Ширин Сўз Билан,
Ҳ-ижронингда Қийнамагин Фариштагинам.
Т-анҳо Сени Соғинаман Мағзун Кечалар,
А-сли Тушда Кўрганимсан Менинг Ҳаёлим.
М-ени Оппоқ Булутлардан Кутган Фариштам…
>>>>>>>Фариштам<<<<<<<

Ф-аришталар Юрагим Тарк Ецалар Ҳам,
А-зоб Қучоғига Ташласалар Ҳам.
Р-ахмдил Жонкуяр Бир Севганим Бор,
З-аминга Гул Бўлиб Очилганим Бор.
О-йга Ўхшатмайман Уни Нозикдир Кўнгли,
Н-озик Ниҳолим Бордир Ўзи Ғунча Мисоли.
А-тирлари Ҳушни Олар Фариштам Менинг,
М-уҳаббатим Бахтим Танҳо Фарзонам Ўзинг…
========Фарзонам=======

Ф-иғоним Фалакка Йетмаса Нетай,
Е-й Гўзал Кўзларинг Кўрмай Қай Кетай.
Р-ухим Чиқиб Осмонга Учса Ҳам Сенсиз,
Е-слайман Жаннатда Гулим Мен Ёлғиз.
Д-унёга Сен Билан Яшагим Келар,
Е-х Севиб Севилиб Дунёни Тарк Етгим Келар…

>>>>>>>>>Фереде<<<<<<<<<

Ф-еруза Юлдузим Қуламоқда
Е-нди Нима Қилайин Мен.
Р-ашк Ўти Юрагимни Ёндирмоқда,
У- Бошқа Бировга Ерга Тегсая.
З-ўр Ажиб Жаннатда Яшар Едим Мен,
А-ммо Енди Куймоқдаман Дузах Ўтида…

<<<<<<<Феруза>>>>>>>

Ф-алакка Бўй Чўзди Севгимиз Жоним,
Е-ркалаб Севаман Тушларингда Ҳам.
Р-ад Етмагин Гўзалим Бирга Яшайлик,
У-мрим Сўнггигача Ёнимда Бўлгин.
З-аррин Юлдузларга Ўхшайсан Жоним,
А-зобларга Фақат Ташлама Ёрим…

>>>>>>>>Феруза<<<<<<<<

Ф-асллар алмашиб келганда баҳор,
О-чилар сен учун қалбимда гуллар.
Т-унлари осмонинг бўлсин юлдузли,
И-ккимизни асрасин яратган тангри.
М-енинг кўнгил боғимда очилган гулсан,
А-срайин сен мангу муҳаббатимсан..!

<<<<<<<Фотима>>>>>>>

Г-уноҳим бир сени чиндан севганим,
У-зук тақиб қўлингга ёр бўлолмадим.
Л-али лабларингдан бир бор ўпмаган,
Ҳ-аёл кетар сен томон еҳ армонгинам.
А-гар мени юрагимдан жой олса ўзга,
Й-улиб ташла юрагимни севмасин бошқа.
О-ҳ бунчалар азоблидир севги қийноғи,
<<<<<<<Гулҳаё>>>>>>>

Г-ўзаллардан Гўзалим Ўзинг,
У-мид Билан Кутаман Сўзинг.
Л-ола Териб Бераман Келгин,
И-интизорман Севаман Дегин…

<<<<<<<Гули>>>>>>>

Г-ўзалим Сочларинг Силагим Келар,
У-зоқларда Сен Билан Яшагим Келар.
Л-ахза-Лахза Олган Ҳар Бир Нафасимда,
И-сминг Айтиб Қўшиқ Қилиб Куйлагим Келар.
Ж-оним Берай Сенинг Ҳар Бир Сўзларингга,
О-шиқ Бўлдим Гўзал Қошу — Кўзларингга.
Н-иятим Бор Айцам Агар Севгимни Сенга,
И-шон Жоним Бахтлиман Мен Бир Умир Сенла.
М-ан Сизни Жонимдан Ортиқ Севаман Гулижоним…

<<<<<<<Гулижоним>>>>>>>

Г-улим менинг ширин сўзим сенга аталгай,
У-зун сочинг қўлларимда тунлар боғлангай.
Л-абларингни ширин боли маст қилар мени,
И-ккимизни асра оллоҳ асрагин бизни.
Л-айлим менинг Гулилолам танҳо севгилим,
О-смондаги тўлин ойим сенсан юлдузим.
Л-ола каби яноғингдан ўпайин ўзим,
А-трофингда парвонангман вафоли ёрим..!

<<<<<<<Гулилола>>>>>>>

Г-умон қилма севгимга ишон,
У-зоқлашма юрагим нишон.
Л-абзи ҳалол,бир сўз йигитман,
М-азмунли дунёда севганим сенсан.
И-кки юрак,бир бўлсин енди,
Р-ишталарни боғла кел қани.
А-лам қилсин ошиқларингга…

<<<<<<<Гулмира>>>>>>>

Г-ўзаллар ололмас кўнглимни асло,
У-мидим яшамоқ бир сенла танҳо.
Л-айлисан мен бўлай мажнунинг гўё,
Н-олаларим тингласайдинг билади ҳудо.
И-шқингда ёнаман тунлари бедор,
Ҳ-ар сафар қучаман суратинг такрор.
О-смонга термулиб ойдан сўрайман,
Л-абларинг болидан бир кун қонаман..!
<<<<<<<Гулниҳол>>>>>>>

Г-уллар Ҳам Уёлар Гўзаллигингдан,
У-мидлар Уйғонар Сенинг Севгингдан.
Л-абларим Айтади Исмингни Такрор,
Н-асиб Бўлса Гўзалим Қиламиз Тўйлар.
О-й Юзлигим Бир Кўрмасам Соғинаман,
Р-ад Қилмагин Севгимизга Ишонаман.
А-бадий Яшаймиз Бахт Уйимизда….

<<<<<<<Гулнора>>>>>>>

Г-улим Бугун Сени Жуда Соғиндим,
У-зоқдасан Гул Юзингни Соғиндим.
Л-абларим Доимо-Такрорлар Исминг,
Н-озли — Нозли Қарашларинг Соғиндим.
О-х Ураман Бу Охларим Тугармикан,
З-ор Зор Кутган Ёрим Бугун Келармикан.
А-йтармикан Зор Кутганим Интизорим,
М-ен Бугун Мен Ҳам Жоним Сени Соғиндим…
……………………. Гулноза …………………….

Г-ул кўтариб келаман,йўлларингда доимо,
У-зун сочинг ўйнатиб,ўтасан ёнимдано.
Л-абларимда қолар сўз,айтолмайди севишим,
Р-ад етдинггу қўлимда,сўлдику бу гулларим.
У-зун сочинг учларида,қолиб кетти кўзларим,
Х-амон тунлар еслайман,енди йўқсан гўзалим…
<<<<<<<Гулруҳ>>>>>>>

Ҳ-ижрон Доғлар Юрак Бағримни,
А-рмонгинам Келмайсан Нега.
Ф-ироқ Дарди Куйдурса Қалбим,
И-нтизорим Сезмайсан Нега.
З-ерикаман Кўрмасам Бир Он,
А-зобларга Ташлама Мени…

<<<<<<<Ҳафиза>>>>>>>

Ҳ-ар лаҳза ёдимда сенинг ой юзинг,
А-сал каби шириндур сенинг сўзларинг.
Л-оладек яноғинг қизармасин ёр,
И-ккимизни яратган ҳудога шукур.
М-айин сочинг силайин кечаю кундуз,
А-сло бизни айирмасин меҳрибонимиз..!
<<<<<<<Ҳалима>>>>>>>

Ҳ-аёлларим олиб қочса дўстларим томон,
О-смонда порлайди қуёш чароғон.
Л-олазорда ўйнаб кулиб гулчамбар тақиб,
И-ккаламиз юрар едик дўстгинам қувнаб.
Д-унёда хақиқий дўстлар кўп бўлсин,
А-трофимиз доимо гулларга тўлсин..!
<<<<<<<Ҳолида>>>>>>>

Ҳ-ар кечанинг юлдузлари,сочларингга қўнибди,
У-зоқ кутиб дугонажон,туғилган кунинг келди.
Л-абларингда табассум,қувончга тўлсин бағринг,
К-елажакда ёринг билан фарзандга тўлсин уйинг.
А-трофингда ҳавас ила,дўстларинг гавжум бугун,
Р-ост бу езгу тилагим,бахтли бўлгин илоҳим.!
<<<<<<<Ҳулкар>>>>>>>

Ж-илмаясан Боқасан Менга,
А-жиб Сирли Ёқасан Менга.
С-евиб Қолсам Ёмон Бўлади,
М-уҳаббатим Сарсон Бўлади.
И-лтимосим Кетмагин Мендан,
Н-игоҳингни Яширма Зимдан.
А-зобингда Қийнама мени,

М-айли Кутай Ёлғизим Сени…

<<<<<<<Жасминам>>>>>>>

К-ўзларимни соғингани фақат ўзингсан,
А-сал каби тотли ширин сўзлигимдирсан.
М-уҳаббатнинг ошёнидан топганман сени,
О-ллоҳ асра севганимни бахт камолимни.
Л-ола каби қизармасин ойдек юзларинг,
А-сал каби ширин бўлсин доим сўзларинг..!

<<<<<<<Камола>>>>>>>

К-еракмас бу дунё сенсиз қоронғу,
У-нутилмас кўзларинг йўлимда ёғду.
М-анзилим олисдир лек мақсад битта,
У-зоқ бўлсанг ҳам жоним йетаман сенга.
Ш-иринимсан Ё Лайлим -Ягонамсан Кумушим…
<<<<<<<Кумуш>>>>>>>

Л-оладек қизармасин жонгинам яноқларинг,
А-трофингда юрмасин девона ошиқларинг.
Й-урагингни тўлдирай бахт-у маҳаббатимга,
Л-айлойим сени севай умримни сўнггигача.
О-йдек юзинг жилмайса қувонар юраккинам,

Ҳаётим мазмуни бўл севгилим Лайлогинам..!
<<<<<<<Лайло>>>>>>>

М-уҳаббат чироғин ёқиб қалбимга,
А-йлагин юрагим шодон бахтларга.
Д-ийдор қўмсаб борарман сенинг томонга,
И-нтизор кўзларим кўрмоқ истайди.
Н-иятим бир сенла яшамоқ абад,
А-йцанг жоним бераман сенга хақиқат.
<<<<<<<Мадина>>>>>>>

М-енга боққин гўзал ёр,
А-йтар сўзим сенга бор.
Ф-ақат менинг ўзимни,
Т-анлаганим сенсан ёр.
У-мидимни узмайман,ўзингдан хеч кечмайман,
Н-озларингни билсамда,ёнингдан хеч кетмайман.
А-сабимни бузмайман,севгимдан хам кечмайман..
<<<<<<<Мафтуна>>>>>>>

М-иллий Либос Сизга Ярашган,
А-тирлариз Шириндир Жаннатдан Келган.
Х-али Севиб Улгурмасдан Мафтунман Сизга,
Ф-ақат Мени Азобламанг Содиқман Гулга.
У-цин Умрим Бахт Тилаб Сизга,
З-олим Кўнглим Меҳрибон Ишққа.
А-йтаверсам Гапим Кўп Сизга,

М-енга Фақат Сиз Кераксиз Жоним Махфуза…
<<<<<<<>>>>>>>

М-аҳлиё қилиб қўйди,сани қора кўзларинг,
А-қлим ожиз кулгичи бор,гўзал сенинг юзларинг.
Ҳ-атто ой ҳам уялар,шириндир кулгуларинг,
Л-абларингни рангиданми,ғунча гулдаги ранглар.
И-нтизорман кўзларимга,уйқу йўқ тунлар сенсиз,
Й-орим бўлиб кел ёнимга,сирдош йўқ жоним сенсиз.
О-смонлардек пок севгимиз,бизни хеч ким ажратолмас.!
<<<<<<<>>>>>>>

М-ендан олис қайлардасан ёр,
А-йтчи сендан ўзга кимим бор.
Л-абларингни бир кун ўпарман,
И-болигим қилма кўнглинг тор.
К-ўзларингни жодусида сеҳрлаб мени,
А-йрилиқда қийнамагин бу юрагимни..!
<<<<<<<>>>>>>>

М-еҳрга зор қилма ёр,
А-рмонга хор қилма ёр.
Л-айлимсан мен дарвешинг,
О-ҳ Мажнунни йиғлатма ёр.
Ҳ-ижрон ўти қийнар мени,
И-шқ олови ёқар мени.
Д-ардга малҳам бўл келибон,
А-йрилиққа чек қўй енди..!
<<<<<<<>>>>>>>

М-аюс кўзим боқиб турар юзларингга,
А-йбим недур қараб айтгин кўзларимга.
Л-айлим ўзинг Мажнун бўлай саҳроларингга,
В-идолашмай жон берсам айт йиғлайсанми.
И-нтизорман ширин сўзинг тинглолмасман,
Н-аҳот кўнглинг менга йўқдир чидолмасман.
А-зобларим тугамас зор бедорман тунлар
<<<<<<<>>>>>>>

М-айли Кетгин Ёлғиз Қолдириб,
А-ста Секин Қадам Ташлабон.
Р-анжимайман Бахтли Бўл Фақат,
Ж-аннатдаги Фариштадек Бўл.
О-ппоқ Либос Ярашиб Турсин,
Н-икоҳ Тўйинг Муборак Бўлсин.
А-ста Секин Қадам Ташлабон,

Г-ўшангада Ой Каби Тўлгин,
А-қлсиз — Ошиқ-у Беқарордан …
********************

М-инг Бир Азобларга Чидар Бу Юрак,
А-сли Ҳаётимнинг Ўзи Бир Тилак.
Р-ашк Ўтида Қийналиб Куйди Бу Фалак,
Ж-оним Бизни Айролмас Ўзга Бир Юрак.
О-рзу Қилиб Излаганим — Сиз Ёнимдасиз,
Н-игохингиз Кўзимда — Ҳаёлимдасиз.
А-ллоҳ Берган Севгимни Қайтариб Олмас,
М-ен Сиз Билан Яшайман Севгимиз Сўнмас…

<<<<<<<>>>>>>>

М-уҳаббат боғининг гул ғунчаси сан,
А-тиргул баргида шабнам томчисан.
Т-илагим бир умр яшнагим гулим,
Л-айлидек енг гўзал болгин севгилим.
У-зун бўлсин умримиз менинг ҳаётим,
Б-ир умр ёнимда юргин баҳорим.
А-срасин севгимиз меҳрибон тангрим,
<<<<<<<>>>>>>>

М-енга дунё сенсиз жоним тор,
А-хир сенга чиндан кўнглим бор.
Т-ун бағрида ёлғизлатма ёр,
Л-абларингдан бир кун татгим бол.
У-чгим келар сенла осмонга,
Б-ағримга кел,келгин ёнимга.
А-трофингда бўлай парвона,
Муҳаббатим чин севгим сенга..!
<<<<<<<>>>>>>>

М-айли тақдир бизни айролар қилсин,
Е-нг буюк севгимиз сансона бўлсин.
Х-атто ожиз бўлиб қолсин бу қора кўзим,
Р-уҳимни севишдан қайтаролмайман.
И-кки дунё мен сендан воз кечолмайман.
Н-игоҳингни соғинганда ойга термулиб,
И-лҳом келди ёзмоқдаман ушбу шеримни.
С-оғинаман кўзларингни қароси бўлиб,
О-йдек юзинг силагайман тушимда сени..!
<<<<<<<>>>>>>>

М-енга Ҳаёт Татимайди Сен Бўлмасанг,
О-смон Очмас Ўз Бағрини Жон Бермасанг.
Ҳ-ижрон Ўти Қийнар Мени Сен Келмасанг,
И-зҳор Етмай Юрак Йиғлар Дард Билмасанг.
Н-огоҳ Ўйлаб Йетолмайман Сенга Тунлари,
У-зоқдасан Кўролмасам Қора Кўзларни.
Р-ахминг Келиб Бир Ҳабар Ол Тушимга Кириб,

Хеч Бўлмаса Тушларимга Меники Бўлиб…

<<<<<<<>>>>>>

М-уҳаббат Кўзларим Кўр Қилганмиди,
О-й Юзидан Яралган Бевафогинам.
Ҳ-ижронли Тунларга Бошладинг Мени,
И-шонмадинг Севгимга Вафосизгинам.
Н-аҳот Бўлди Севгимиз Сен Учун Ёлғон,
У-мрим Тугаб Борар Мисоли Шамдон.
Р-уҳим Сўниб Борар Дардларга Кўмиб,

Сўнгги Бор Келмадинг Холимни Сўраб…

<<<<<<<>>>>>>>

М-ени куйган юрагимни куйдириб яна,
О-ҳлар урсам фарёдимга куласан мана.
Х-атоларим бўлса кечир севаман сени,
Л-абларимда қолиб кетти бир сўзим мени.
А-трофингда зору сарсон юрибман жоним,
Р-ухсорингга тунлар бедор парвона кўзим.
О-й юзингдан бир ўпсайдим қолмасди дардим,
Й-ана тунлар шерлар ўқиб кўнглинг олсайдим.
И-зҳоримга тариф бериб сенга аталган,
М-уҳаббатим рад етмагин сен Мохларойим..!
<<<<<<<>>>>>>>

М-еҳр бериб юракдан севсам сени,
У-нутмайин олислардан куцам сени.
Н-урли туннинг юлдузлари олса ҳаёлим,
А-дашмайин синовидан топсам сени.
В-исолингга муштоқ сабр кутаверар,
В-адаларга кўнган ғурур додлайверар.
А-трофимда дарду алам ўраб келар,
Р-ашким сени соғинишдан тонаверар.
А-сли висол муҳаббатнинг ширин они,

Муҳаббатчи иккимизга севги боғи.
<<<<<<<>>>>>>>

М-ен Тилаган Кўнглим Фариштаси Сан,
У-нутилмас Тунги Ширин Тушим Сан.
Н-етай Сенга Ростин Айтолмаган Ман,
Ч-арос Кўзли Ёрим Соғиндим Сени.
О-йдин Кеча Термуламан Фалакка,
Қ-иё Боқиб Қараб Қўяр Юракка.
Ч-арос Кўзли Ёрим Соғиндим Десам,
А-йтди Юлдуз У Ҳам Соғинар Севса…

<<<<<<<<>>>>>>>>

М-еҳр Билан Тутаман Қўлинг,
У-зоқ Бўлсин Дўстгинам Умринг.
Н-асиб Қилса Борамиз Тўйинг,
О-мон Бўлгин Дўстгинам Менинг.
Ж-им Турмагин Ўйнаб Кул Қувон,
А-трофингда Дўстларинг Ҳар Ён.
Т-уғилган Кун Муборак Бўлсин,

<<<<<<<<>>>>>>>>

М-айин Сочларингни Силасам Жоним,
У-зун Тунлар Ёнингда Бўлгим Келади.
Х-аёл Қилиб Васлингни Кечалар Гулим,
Т-ушларингга Доимо Киргим Келади.
А-зоб Берма Гулим-Кўнглим Сендадур,
С-евганимсан Борим-Жоним Сендадур.
А-сал Сўзларингни Соғиндим Жоним,
Р-ахм Қилгин Ҳаётим Бахтим Сендадур…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-озли Ёрим Куйдурдингиз Юрагимни,
А-зоб Берманг Қийнамангиз Тилагимни.
Ф-ариштадек Нур Сочасиз Кўз Олдимда,
И-нтизорман Қалбим Тўри Фақат Сизга.
С-евсам Юрак Оҳ Тортади Сизни Еслаб,
А-йтинг Жоним Келмайсизми Мени Қўмсаб…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-има қилай мен ошиғу бечораман,
А-йрилиқда туним ўтар сатпораман.
Р-ухсорингга тўёлмаган ҳаста жоним,
Г-улзоримга боғбон ўзинг беғуборим.
И-зҳор етиб қўшиқ айцам булбул мисоли,
З-уҳро бўлгин сенга бўлай Тоҳир висоли.
А-йрилиққа ташламагин менинг севгилим,

Майли ўлсам қучоғингда ўлдир Наргизам…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-игоҳингиз Соғинди Кўзим,
А-зобларга Қолдириб Кетманг.
Р-ашк Ўтида Куйдириб Дилим,
Г-улзоримни Тиканзор Етманг.
И-смингизни Юракка Чиздим,
З-ор Қалбимни Интизор Қилманг.
А-қлим Олиб Мендан Йироқлаб,
М-ен Ошиғиз Девона Етманг…
##############

Н-отинч юрак нелардандир,қийланган онда,
А-ста секин борарману,сени ёнингга.
С-енла суҳбат қуриб дилдан,кўнглим овутиб,
И-зтиробни қувамизми,кел дўстим бирга.
Б-ахтимга яхшиям,сендек дўстим бор,
А-сло бизни оллоҳим,қилма дўстга зор…
= = = = = = = = = = = = = =
Н-азокату Ибо Билан Ҳаёлим Олдинг,
А-қлу Ҳушим Ўғирлабон Девона Етдинг.
З-ор Қилмагин Йўлларингга Кўзим Интизор,
О-ром Топай Қучоғингда Ёнгинамда Қол.
К-ечалари Бўлай Сенга Нурли Юлдузинг,
А-йтай Сенга Дил Сўзларим Қилайин Изҳор.
Т-ермуламан Юзларингга Сочларинг Силаб,

Фақат Жоним Бир Кунгина Ёнгинамда Қол…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-ега севги азоб берар юрагимга,
И-нтизорман бир бор қара кўзларимга.
Г-уноҳларим ювиб кецин,кўзларинг ёши,
И-итимос севгим қилма,азобнинг боши.
Н-еча йиллар кутай сени,айтиб кет қанча,
А-йрилиқни раво кўриб,кетасан менга…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-афис гулим гўзалсан бунча,
И-форингдан яйраган кўнгиллар қанча.
Г-ўзалдирсан дунёда биттасан битта,
О-йга ўхшатдим сени танҳосан нега.
Р-ухсорингни яширма 15-кун мендан,
А-йрилиққа чидолмайман севги бу чиндан…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-игоҳларим Йўлингга Муштоқ,
И-сминг Такрор Айтади Тилим.
Л-олазорда Кезарсан Ёлғиз,
У-нутдингми Қўлларим Тафтин.
Ф-алак Гардишида Юрак Сурати,
А-йтолмаган Сўзларим Қолди.
Р-уҳим Кетди Танам Тарк Етиб

С-изни Кутиб Кўзларим Толди…

&&&&&&&&&&

Н-илуфар ифори келар атрингдан,
О-қ қушлар йўлингда ҳамроҳинг екан.
Д-ийдор учун еслагин-еслагин мени,
И-шқ куйингда севаман жонгинам сени.
Р-ашким келса қийналар вужудим-қалбим,
А-хир сени севаман менинг Нодирам…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-етай сенсиз яшолмасам,
О-смонни хеч қучолмасам.
З-ор бу қалбдан кечолмасам,
И-шқ сўзидан бир шоирман,
Г-улни севган бир тиконман.
У-зун тунда юлдузим бўл,
Л-айлим ўзинг севгилим бўл…
= = = = = = = = = = = = = =

Н-озларингга чидайман чунки сени севаман,
О-й бўлсанг қуёшингман тунлари иситаман.
З-аминга нур сочасан мени кўзим ўйнатиб,
И-смингга шер ёзяпман юрагингдан жой сўраб.
М-ен бир ошиқ девонаман тушунарсан жонгинам,
А-қлу хушим ўғирлаган севгилимсан Нозимам…
= = = = = = = = = = = = = =

О-шиқ Етдинг Ширин Сўзингга,
Й-урагимни Тўлдирдинг Нурга.
Д-илимдаги Сўзларим Тингла,
И-зҳор Етай Севгимни Сенга.
Н-има Қилай Ошиқман Сенга
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

О-й Юзлигим Мани Севгилим,
Й-урагимга Очилган Гулим.
Д-ил Куйимни Сенга Атайман,
И-зларингга Гуллар Тўшайман.
Н-озларингда Қийнама Бунча,
А-йтгин Мени Севасан Қанча…
= = = = = = = = = = = = = =

О-смонларга Учиб Кетарман,
Й-улдузлардан Сенга Боқарман.
Д-ардим Айтиб Кўзёшлар Билан,
И-шон Жоним Сени Севарман.
Н-аҳот Севгим Дилинг Оғрица,
О-йдинойим Севмайсан Нега.
Й-урагимни Берарман Сенга…
^^^^^^^^^^^^^^
О-ймомо Жилмайсин Кулгучингизда,
З-аррин Нурларингиз Ёрицин Йўлим.
О-ром Ҳам Олмайсиз Ҳар Кеча Тунда,
Д-еразам Ортидан Боқиб Мен Томон.-
А-рмонли Кунларни Унутинг Бир Зум…

= = = = = = = = = = = = = =

П-арвонаман олдингдан кета олмайман,
А-бгорман ҳуснингга тўя олмайман.
Р-аҳм қилгин мендек бечорангга,
В-аслингга мен зору девонадурман.
И-шон севгилим бирга йўлимиз,
Н-асиб қилса бахтли оила қурамиз.
А-сал ва ширингина фарзандлар кўрамиз….
= = = = = = = = = = = = = =

Р-уҳимни паришон айладим,
А-ста бориб шўх қизга сўйладим.
Н-озларингда ўргилайин сингилжон,
О-тасини еркасида Раънохон..!
= = = = = = = = = = = = = =

Р-ашк ўтида куйиб-ёниб олов бўляпман,
Ў-з ўзимдан қизғониб телба бўляпман.
З-анжирларга ўралган бу юрагим сенга,
И-кки дунё хор қилмагин асра қалбингда.
Г-улзоримда танҳо битта гўзалим бўлгин,
У-зун тунлар осмонда ой бағримга чўккин.
Л-абларингда ҳар лаҳзада исмимни айтиб,

Рўзигулим бир умрга кел ёрим бўлгин.!
= = = = = = = = = = = = = =

Р-ашк ўтида куйдирибон севдираман,
О-ловимда муз юрагинг ёндираман.
З-ор зор йиғлаб кўл бўлдику изларингиз,
И-шқим тушди мана охир сўзладингиз.
Й-урагимга кириб келган гулимдирсиз,
А-йбим сизни чиндан севдим билмадингиз…
= = = = = = = = = = = = = =

Р-уҳсорингга ошиқ-у беқарор бўлиб,
У-нутолмай сарсону саргардон юрдим,
Ҳ-уморинг тутганда ишқингда куйиб,
С-ени севиб Тоҳир ва Мажнундек суйдим.
О-ромим йўқотдим тунларим бедор,
Р-озиман майли жоним юрагимни ол.
А-қлу хушим ўғирлаб қилдингку абгор,

Мени телба мисоли қилмагин увол…
= = = = = = = = = = = = = =

Р-ухсоринг кўрмоқлик мен учун орзу,
У-нутма сен учун яшайман мангу.
Х-аёлимда кеча кундуз ўзингсан жоним,
С-енсиз ўтмас бир лаҳзаю ҳатто ҳаётим.
О-йдек тўлиб ёрицайдинг нурсиз тунимни,
Р-озиман ол керак бўлса менинг жонимни.
А-разларинг тирнар қалбим еркатой ёрим,
Мени севгин чин юракдан севгин Рухсорам..!
<<<<<<<<>>>>>>>>

С-оҳибжамол гўзал маликам,
А-йтар сўзим тинглагин еркам.
Б-едор ўтган тунларим сенсан,
И-шон қўлим йетмас,орзуйим сенсан.
Н-озли боқишларинг жонимни олди,
А-бадий бўлган севги уйғонди.
= = = = = = = = = = = = = =

С-евгидан шеър ёздим,биринчи бора,
А-қлим ҳайрон севмоқдаман,сени тобора.
Д-ийдор учун кел ёнимга,соғиндим жуда,
О-лгин жоним керак бўлса,тутай қўлингга.
Қ-ийнамагин жоним фироқ дардида ёндим,
А-трофимда хазонлар-у қорга буркандим.
Т-афтингдан бер бироз меҳр,музлар юрагим,

Нетай сени тилдан емас,юракдан севдим..!
= = = = = = = = = = = = = =

С-евги нима мен буни,хечам билмасдим,
А-йцалар кулар едим,еътиборам бермасдим.
Л-айли Мажнун-Тоҳир Зуҳро,асарлари ертак еди,
О-лам жуда гўзал ва ҳавоям йетар еди.
М-енга кимдир қўл бериб,севги изҳори қилди,
А-жабо бу ҳаяжон,мени юрагимни тилди.
Т-авба севги бунча азоб,севиб қолдим охири,
= = = = = = = Мирзаакбар = = = = = = =

С-ен гул бўлсанг меҳримни берай,
А-разлама қайсаргинам боримни берай.
Н-ият қилгин бир умрга бўлайлик бирга,
О-ллоҳ берсин бахтимизни сўнгги онгача.
Б-ахт ишончдан садоқатдан муҳаббатдандир,
А-йтчи бизга бундан ортиқ нима керакдир.
Р-ухсорингга тўёлмайин кўзларим излар,

Кел ёнимга нозли ёрим бахтлимиз бизлар..!
= = = = = = = Мирзаакбар = = = = = = =

С-оғинчимда Яшайсан Жоним,
А-зоб Чексам Дармоним Бўлгин.
О-стонамга Қадаминг Ташлаб,
Д-аргоҳимда Чин Ёрим Бўлгин.
А-зизимсан Ҳаётим-Борлиғим Ўзинг,
Т-унларимда Ёлғизим Ёнимда Бўлгин…

= = = = = = = Мирзаакбар = = = = = = =

С-ен Баҳорни Гул Ғунчаси,
А-трофингда Булбул Бўлай.
Р-ад Етмагин Чин Севгимни,
В-исолингга Ўзим Йетай.
И-шқ Куйига Олдим Қалам,
Н-етай Сени Севиб Қолдим.
О-лдинг Ақлу — Ҳушгинамни,
З-орлар Қилиб Куйиб Қолдим…

= = = = = = = = = = = = = =

С-евги Нима Билмагандим Сени Кўргунча,
Е-слаб Бағрим Тилмагандим Азобини Тортгунча.
В-ада Бердим Бағрим Тўлиб Қучмагунча,
А-лдамагин Мен Ошиғинг Ўлмагунча.
Р-ашким Келар Ҳатто Гўзал Гулдан Ҳам,
А-сра Мени Севгим Учун Кўнглингда…
———————

С-евиб Қолдим Гўзал Гулимни,
Е-нг Ёқимли Ширин Сўзимни.
В-аслингга Мен Ҳаридорман,
А-трофингда Зор Гирёнман.
Р-аҳм Қилгин Мен Ошиғингга,
А-йтолмадим Севишим Сенга.
Г-ўзаллигинг Тилим Лол Қилар,
А-қл Ҳушим Девона Қилар…
====================

С-енсиз Ўтар Тунларим,Унсиз Шамолдек,
Е-слаб Силар Юзларим,Сенинг Қўлингдек.
В-исолингни Соғиндим,Ойга Термулиб,
И-зҳор Етай Севгимни,Суратинг Қучиб.
Л-айлим Сени Соғинган,Юрагим Қолди,
Й-ўлларингга Термулиб,Кўзларим Толди.
А-йтолмаган Севгимни,Бир Мактуб Билиб.

Сенинг Исмингга Ёздим,Дил Изҳор Қилиб…

= = = = = = = = = = = = = =

Ш-ерлар Ёзиб Сизга Атайми,
А-йтиб Дардим Дилим Тўкайми.
Б-илсам Енди Ёлғиз Екансиз,
Н-озли Кўнглиз Олиб Қочайми.
А-зиз Бўлган Сингилгинамсиз,
М-еҳри Чексиз Меҳрибонимсиз…
______________

С-ҳирингина Кулиб Боқишинг,
Ҳ-аёлимни Олиб Қочади.
А-сал Асал Сўзларинг Мени,
Ҳ-асратларим Сўзлайверади.
Н-ега Бунча Гўзалсан Жоним,
О-смондаги Ойга Ўхшайсан.
З-аррин Заррин Нурларинг Билан,
А-қлу Хушим Олиб Севасан…

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

С-изга Дунё Тор Келса Ҳам Кўзингизга,
Ҳ-асад Билан Қарасалар Юзингизга.
А-рмон Йўқдир Бу Бегунох Қалбингизда,
Ҳ-афа Бўлманг Дўстларингиз Ёнингизда.
Р-ахм Қилмай Кўнглингизни Оғрицалар,
И-нсоният Туйғуларин Хор Қилсалар.
З-ахар-Захар Сўзларини Ёғдирсалар,
О-рзу Қилинг Бахли Кунлар Бир Кун Келар.
Д-ардиз Йўқдир Билмадим Не Ёзишни Ҳам,
А-қли Ожиз Мен Шоирни — Кечиринг Сиз Ҳам…
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

ҳ-ирин лабларингни болига тўймай,
А-тирларинг ифоридан маст-у аластман.
Х-аёлларим домига ёлғиз яшолмай,
И-шқинг жодусига ҳамроҳ даргоҳман.
Н-ола қилиб яшайман сенинг ишқингда,
А-гар мени севаолсанг келгин ёнимга..!
= = = = = = = = = = = = = =

С-оғинч Ўртар Жонимни Нетай,
Ҳ-асратдан Шунчалар Чарчадим Бугун.
А-рмон Бўлма Севгим Сенга Йетай,
Х-олим Ўзингга Аён Айлама Забун.
Р-ахм Етгил Соғинганман Сени,
И-ложим Йўқ Кетмоққа Йироқ.
З-ор Етиб Қолдирма Фироқда Мени,
А-лам Зулматида Бўлгин Бир Чироқ.
Д-ардларимга Дармоним Бўл Ўзинг,
А-лдамай Содиқ Бўлиб Кел Ўзинг…
********************

Ш-амол сочларингни силайди майин,
А-ста шивирлайди қулоқларингга.
Ҳ-аёлимни олиб қўйдинг гўзалим,
Р-анжимагин жонимни бераман сенга.
И-нтизордир кўзларим кўрмоққа сени,
З-ерикарли кунларим ўтмоқда мени.
О-жиз қалбим фақат сенла тирикдир жоним.
Д-илда борим сен ўзинг ғунча гулгинам,
А-қлу хушим ўғриси сенсан севгилим.!
= = = = = = = = = = = = = =

Ш-одлигимда Бўлсанг Қани Ёнгинамда,
О-йдек Тўлиб Юрсанг Еди Кошонамга.
Ҳ-аёт Юлин Сенла Бирга Кезар Едим,
С-ҳамоллардек Сочларингни Силар Едим.
А-рмон Бўлма Ёнимда Ёр Бўлгин Мани,
Н-игоҳингда Кўзларимни Кўрсам Қани.
А-жиб Тунлар Тушларингга Кириб Олсам,
М-айин Қўлинг Ушлаб Олиб Кецам Сани…

= = = = = = = = = = = = = =

С-изни Севдим Ёнингиздан Кетолмайман,
Ҳ-ар Дам Ўйлаб Висолингиз Йетолмайман.
О-смон Олис Қўл Узацам Тутолмайман,
Х-ижрон Боғда Сизни Ташлаб Кетолмайман.
С-еваман Деб Айтолмайсиз Ўжарсизда,
А-зоб Бериб Зор Юрагим Езарсизда.
Н-ега Бунча Чиройлисиз Капалакдек,
А-сал Сўзлаб Юрагимга Кирарсизда.
М-енга Бир Кун — Севаман Деб Айтарсизда…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ш-ирин йиғлар Фарҳодидан аразлаб бугун,
О-смон йиғлар юзларимда ёшлари қуюн.
Х-исларимга жилов бермай озор бердимми,
С-енсиз жоним азобдаман кечиргин мени.
А-рмон бўлма севгимизни боғида хазон,
Н-урлар сочмай қўйди қуёш қоронғудаман
А-зиз билиб соғинаман севгилим меҳринг,
М-енга яна қайт гўзалим унут барчасин…
= = = = = = = = = = = = = =\\

С-очларингни силай кун-у тунлари,
О-йдек юзинг ўпай висол кунлари.
Ж-оним берай сенга жоним фидодур,
И-шқ йўлида мен ошиғи Мажнундур.
Д-ема тинч қўй!-куяр жоним сенсизликда,
А-сло сенсиз яшолмасман ёлғизликда..!
= = = = = = = = = = = = = =

У-зун Қоп-Қора Сочлариз Бор,
М-овий Рангли Кўзлариз Бор.
И-смимгизда Жуда Кўўўп Мано Бор,
Д-илингизни Тоза Қалби Беғубор.
А-салдек Ширин Сўзлариз Бор..
<<<<<<<<>>>>>>>>

У-зун тунлар кутаман сени,
М-аҳзун кўнглим интизор мени.
И-шқ китобин ёзсам кечалар,
Д-илимда тор чалинар мунгли.
А-хир сени севаман биласан сирли…
= = = = = = = = = = = = = =

У-зун сочинг толасига ошиқ ўзим,
М-айин лабинг болларидан қонсин лабим.
И-стамайман сенсизликда яшаш азоб,
Д-унё ҳам тор кўринади сенсиз жоним.
А-жиб туйғу севгидир бу гўзалим менинг,

Мен севганим танҳогина Умидам ўзинг…
= = = = = = = = = = = = = =

У-зун йўллар бошида туриб,
М-анзилимни излайман ҳамон.
И-зларингни ёмғирлар ювган,
Г-ўзалимни қўмсайман ҳамон.
У-зоқ йўллар йилларга ўхшар,
Л-абларимда титрайди сўзлар.
С-оғинч қийнар айтмайди диллар,
И-схорларим учурса йеллар.
Н-игоҳингни соғиндим нетай…
= = = = = = = = = = = = = =

Х-аёлларим учаверар доим сен томон,
А-гарда сен бўлмасанг ахволим ёмон.
Д-ардсизман сен бўлсанг ёнимда жоним,
И-шқ ўтида адо бўлар куйиб ҳижроним.
Ч-арос кўзинг жилосига ошиқман ўзим,
А-срайман кел кўнглимга биттадир сўзим.!
= = = = = = = = = = = = = =

Й-олғиз Юрма Ёнингда Бўлай,
У-хласанг Гар Тушларинг Кирай.
Л-абларингдан Бўсалар Олиб,
Д-ил Сўзларим Сенга Мен Айтай.
У-зун Тунлар Ёнимдасан,
З-аррин Нурли — Юлдузимсан…
<<<<<<<<>>>>>>>>

Й-урагинг тубига жойлагин мени,
У-чқун каби порласин юлдузларимиз.
Л-абларинг ғунчадек кўзлари чарос,
Д-унёда ягона гулғунчам мени.
У-зоқ манзил оралаб ўца умримиз,
З-ор бўлиб ишқингда куйсам ногаҳон.
Ч-арос кўзларингдан топсам бир паноҳ,
А-рмонсиз кўз юмсам майлига ногоҳ.!
= = = = = = = = = = = = = =

З-ор Йиғлатиб Жавдиратиб Қаро Кўзни,
А-фсус Тақдир Ўйин Қилди Иккимизни.
Р-ашк Қилгандим Буни Гулим Тушунмадинг,
И-сминг Ёзиб Дилдан Қувлай Хасратимни.
Н-етай Йўлни Ўзим Танлаганман Букун,
А-рмон Кўчасида Қолди Сўзим Бугун…
$$$$$$$$$$$$$$$$$

З-орланаман ёлғизман бугун,
А-йт оллоҳим ёнимга келсин.
Р-ухсорини соғиниб тун-у кун,
И-мтизорман бир кўриб кетгин.
Н-етай азоб қийнар юрагим,
А-йтолмадим сенга соғинчим бугун…
= = = = = = = = = = = = = =

З-авқланиб ёзарман шеърларим сенга,
Е-ртаклар битайин бизнинг севгига.
Б-ахт қуши бошимизга қўнсин севгилим,
О-ллоҳ бизни асрасин,чин дилдан илоҳим.
= = = = = = = = = = = = = =

З-иёдур кўзларингни нурли боқиши,
Е-нг гўзал дунёнинг сенсан лоласи.
Б-ир боқишинг тўхтатар жоним уришин,
У-нутолмам сени ўша қора кўзингни.
Н-ола қилсам тоғу-тошлар қулар бошимга,
И-шқ савдоси тушди нетай бу ёш бошимга.
С-евдим дея айтгим келар бўлсанг ёнимда,
О-рзудаги севгилимсан бўлгин жонимда.!
= = = = = = = = = = = = = =

З-орлар Қилиб Йўлингиз Тўссам,
И-нтиқ Бўлиб Сўзингиз Куцам.
Й-орим Бўлинг Бир Умир Менга,
О-смонларга Учайлик Бирга.
Д-илим Куяр Кўрмасам Сизни,
А-йтинг Жоним Севасизми Мени…
= = = = = = = = = = = = = =

З-ор бўлмаган юрагимни сизга зор қилиб,
У-унутилмас тунларимда сизни ёр билиб.
Ҳ-азон бўлган йўлларимиз гулистон бўлиб,
Р-анолардан қизғонаман сиздек ёримни,
А-сло бизни тарк етмасин бахтимиз қуши.!
= = = = = = = = = = = = = =

З-олим фалак дастидан девона бўлган,
У-риб турган юрагимни қийнагим келмас.
Л-абларингни болларидан татиб кўрмаган,
Х-азон каби қизарган лабим чекинмас.
У-мидимни узмайин севаман сени ҳамон,
М-айингина қўлларингни ушлагим келар ёмон.
О-қ ниятлар доимо бўлсин ёнма ён,
Р-ухсорингни соғинган кўзим сен томон.!
= = = = = = = = = = = = = =

Оцените статью
HAQIDA
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика