Севги шерлар

Севги шерлар

Сенсиз кунларимда йўқдир нурли он,
Сен билан бўлганда қалбимда қувонч.
Наҳот арзитмадинг ёрим дейишга
Айт қачон улгурдинг жоним бўлишга.

Сенсиз яшаш азобдир менга
Менсиз яшай оласанми айт.
Наҳот устамисан кўнгил олишга
Айт қачон улгурдинг жоним бўлишга.

Мен сени севаман биласан буни,
Наҳот бепарвосан менинг севгимга.
Ёшларим тўкилар жонсиз бўлишга
Айт қачон улгурдинг жоним бўлишга.

Related posts

Leave a Comment