MOGOR HAQIDA

MOGOP

MOGOR HAQIDA

MOFOP NIMA?
Ba’zida tabiat insonga doimo qarshilik ko’rsatayotganday, uning yashashini qiyinlashtirib qo’yayotganday tuyuladi. Hasharotlar va o’simliklar inson bilan kurashda g’olib chiqayotganday taassurot paydo bo’ladi.

Biz qo’lni qovushtirib o’tiribmiz-u, boshimizga o’zimiz va mulkimizga ziyon etkazuvchi turli balolar yogiladi, deb faraz qilaylik. Hujum qilish vaqt-soatini kutib turgan shunday zararkunandalardan biri mog’ordir.

Charm buyum, tayyorlangan ovqat yoki murabboni eovuq va quruq joyda saqlash o’rniga ochiq havoda ^oldirsangiz bormi, darrov mog’or bosadi.

Uning eng ko’zga tashlanadigan joyi non turidir. Agar u bir necha kun iliq va namli joyda tsolib ketsa, ustida o’rgimchak to’riga, o’xshash, xuddi qora chang lurkalganday oqish bir ! qatlam hosil bo’ladi. 1

Agar bu modda mikroskop ostiga qo’yib qaralsa, ikki xil o’simtadan iborat ko’plab rangsiz s tolalarni ko’rish mumkin. Ayrim tolalar uchila sporadan iborat mayda qora P1archa bor. Boshqalari esa nisbatan kalta, nondan oziq moddalarni so’rib oladigan o’ziga xos ildizlardir. Mana shu mog’ordir.

Mog’or iliq va nam oziq moddalar etarli bo’lgan joylarda urchiydi. Odatda, irib-chiri yotgan o’simlik va haivonlar tanasida po’panak mogor singari mogorlar paydo bo’ladi. Bonha turdagi mog’orlar tirik organizmlarda yashovchi parazitlardir. Biz ko’pincha ularni umumiy atama bilan «mog’or >> deb ataymiz.

Mog’orning ikki turi bor. Bir turi o’simlik va daraxtlar yaprog’i, nxoxi, guli va mevalari yuzasida ko’payadi. Momyq mogor esa o’simliklar- ning ichida urchiydi. U, asoean, kartovaka va uzumni ishdan chiqaradi. Unga qarshi kurashish juda mushkul.

Related posts

Leave a Comment