Tarix testlar

Tarix fanidan testlar

Tarix fanidan testlar

5-sinf “Tаrixdаn hikоyаlаr”

1. Milоd sо‘zi о‘zbek tilidа qаndаy mа’nоni аnglаtаdi?
А) Yаngi dаvr
B) Tug‘ilish
C) Yаngi kun
D) Yаngi erаDAVOMI