АХАД КАЮМ ШЕЪРЛАРИ

АХАД КАЮМ ШЕЪРЛАРИ

ИСҲҚИНГДА ДЕВОНАМАН

Ишқингда девонаман,
Хуснингга парвонаман,
Ё`лингда мастонаман,
Мухаббатдан қонаман.

Ажалман, паймонаман,
Соқийи майҳонаман.
Севмасанг вайронаман,
Марварид дурдонаман.

Ёлг`изман, ягонаман,
Сени деб гирёнаман,
Тушимга ишонаман,
Хар ко`рсам қувонаман.

О`з-о`тимда ёнаман,
О`з-о`зимдан тонаман,
Ақлим лол хайронаман,
Дил деган майдонаман.

Дардингга остонаман,
Жабрингга хамҳонаман,
Бир лахза осмонаман,
Бир лахза зиндонаман.

Севгингдан уйг`онаман,
Севги деб то`лг`онаман,
Ошиқлар томонаман,
Бемори пинхонаман.

Васлингдан гумонаман,
Афсунман, афсонаман,
Кулбаман, кошонаман,
Телбаман, со`зонаман.

Денгизу то`фонаман,
Селлар-у суронаман,
О`зинг айт қаёнаман,
Айтишга уяламан . . .

Шундай бир таронаман,
Дунёга бегонаман,
Г`арбда хам Шарқонаман,
Ҳалқ учун ҳалқонаман.

Чой берсанг чойҳонаман,
Гул туцанг Фарг`онаман,
Айтдим-ку бир донаман,
Севгига чо`лг`онаман.

Вафога оқланаман,
Қалбингда покланаман,
Ёнингда сог`инаман,
Олисда ог`ринаман.

Айрилиқ чог`инаман,
Хижроннинг дог`инаман,
Тақдирман пешонаман,
Фақир-у шоҳонаман.

Кучим бор кучанаман,
Чарчамай мақтанаман,
Г`амингга г`амҳонаман,
Аҳадман до`стонаман.

Яна, яна, янаман,
Севишингни биламан,
Битта гулда қо`наман,
О`шал шоҳда о`ламан.

( Аҳад Қаюм )

Related posts

Leave a Comment